Gas keuring

De keuringsinstelling: uw veiligheidspartner

Wanneer bellen we een erkende instantie voor de gas-, butaan- en propaankeuring van de installatie?

Door BELAC erkende keuringsinstanties en CERGA zijn de enigen die de gas-, butaan- en propaaninstallaties in Brussel, Wallonië en Vlaanderen controleren. Tijdens zijn bezoek controleert de inspecteur van de organisatie de dichtheid van uw gasinstallatie, controleert de correcte uitvoering van de gas-, butaan- en propaanleidingen en controleert de afvoer van de gasverbrandingsproducten.

Wanneer u uw gasmeter wilt openen en uw gasinstallatie in gebruik wilt nemen, moet een keurmeester de installatie komen controleren voordat de GRD monteur komt.

De inspecteur geeft u een ondertekend isometrisch diagram en een meteropeningsrapport.

Wanneer u uw woning verhuurt, vereisen bepaalde gewesten of gemeenten (met name Brussel, Charleroi, Luik, Namen en Verviers) een periodieke keuring van uw gasinstallatie die minder dan twee jaar oud is.

Lijst van goedgekeurde keuringsinstanties voor propaan- en butaangas

  • ATLAS CONTROLE (Wallonië-Brussel-Vlaanderen) Contact
  • ACEG (Vlaanderen)
  • Apragaz (Vlaanderen-Brussel-Wallonië)
  • ATK (Vlaanderen - Enkel aardgas)
  • BTV (Vlaanderen-Brussel)
  • Elektrotest (Vlaanderen-Brussel-Wallonië)
  • SOCOTEC (Wallonië)
  • SOFISTES (Wallonië)
  • AIB Vincotte (Vlaanderen-Brussel-Wallonië)