EPC-certificaat

Huisvestingsaudit

Bestel uw Audit voor €968 (BTW inbegrepen)

Stuur ons een bericht

Neem contact met ons op via 081 84 09 20

De huisvestingsaudit is verplicht om premies te krijgen van het Waals Gewest. (Woonpremies)

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bonussen :

Alle Woningpremies zijn afhankelijk van het afronden van een Huisvestingaudit

 • Aanvrager:
 • Particulieren
 • Leeftijd: 18 of geëmancipeerde minderjarige
 • Rechts: eigenaar, blote eigenaar, verhuurder
 • Voldoen aan een van de bezettingsvoorwaarden:
 • De woning minstens 5 jaar als hoofdverblijfplaats gebruiken
 • het eigendom voor minimaal 9 jaar ter beschikking stellen aan een sociale huisvestingsmaatschappij of een volkshuisvestingsmaatschappij
 • het gehele pand gratis en als hoofdverblijf ter beschikking stellen aan een ouder of familielid tot en met de tweede graad voor een periode van minimaal 1 jaar
 • het goed verhuren op basis van een geregistreerde huurovereenkomst, in overeenstemming met de indicatieve huurschaal die is vastgelegd in artikel 89 van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen, voor een periode van minimaal 5 jaar
 • Gebouw:
 • Minimum 15 jaar oud (een huisvestingsaudit kan worden uitgevoerd op een recenter gebouw, maar zal niet in aanmerking komen voor de auditpremie of de huisvestingspremies)
 • Hoofdzakelijk bedoeld voor huisvesting
 • Aannemer geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Bedrijven en met toegang tot het beroep
 • Start geen subsidiabel werk vóór het bezoek van de auditor (facturen voor werk na de audit)
 • Al het werk in een of meer pakketten hebben voltooid voordat betaling van de bijbehorende premie(s) wordt aangevraagd
 • Volg de volgorde van het werk in de audit (niet strikt in termen van facturen, maar premies worden vrijgegeven in de volgorde van voltooide pakketten)
 • Doe de investeringen binnen 7 jaar na het auditrapport (en het laatste rapport over de controle van de werkzaamheden binnen 8 jaar)

Het aantal verkregen bonussen:

Inkomenscriteria

 • Houd rekening met alle volwassenen in het huishouden ten tijde van elke aanvraag (met uitzondering van ascendenten en descendenten in de 1e graad en collateralen in de 2e graad)
 • Houd rekening met het totale belastbare inkomen ontvangen in het voorlaatste jaar voor de datum waarop het rapport wordt geregistreerd (controle of opvolging van werkzaamheden).
 • Trek €5.000 af van je totale inkomen voor elke persoon ten laste (kind of ouder van 60 jaar of ouder) of persoon met een handicap.
 • Het verkregen resultaat is het referentie-inkomen

 

 

Inkomenscategorie Referentie-inkomen huishouden Basis premie verhoging
R1 ≤ € 23.000 Basispremie vermenigvuldigd met 6
R2 Tussen 23.000,01 en 32.700 euro Basispremie vermenigvuldigd met 4
R3 Tussen 32.700,01 en 43.200 euro Basispremie vermenigvuldigd met 3
R4 Tussen 43.200.01 en 97.700 euro Basispremie vermenigvuldigd met 2
R5 > 97.700 euro Basispremie vermenigvuldigd met 1

 

Basis premie bedragen

Audit ……………………………………………………………110 tot 660€

 

Dakbedekking

 • Vervanging van de overkapping ………………..6 tot 36€/m²
 • Toewijzing van het kader ………………..250 tot 1500€
 • Vervanging van een regenwatersysteem..100 tot 600€
 • Dakisolatie* ………………………………….0,15 tot 0,90€/kWh

 

muur

 • Drogen – infiltratie………………………5 tot 30€/m²
 • Drogen – opstijgend vocht ..…6 tot 36€/m²
 • Wandversterking ………………………………8 tot 48€/m²
 • Wandisolatie* ……………………………………..0.15 tot 0.90€/kWh

 

Grond

 • Vervanging van beugels ……………………5 tot 30€/m²
 • Vloerisolatie* (met/zonder afwerking) …………0,15 tot 0,90€/kWh

 

Kader

 • Vervanging van Ramen of beglazing ……….0,15 tot 0,90€/kWh

 

Droogrot / Radon

 • Verwijdering van droogrot …………………….250 tot 1500€
 • Radon eliminatie werk ……………………250 tot 1500€

 

Energie

 • Elektrisch conformiteitswerk...200 tot 1200 €
 • Gasconformiteit werk …………..200 tot 1200 €
 • Verwarming en SWW
 • SWW-warmtepomp ………………………………….500 tot 3000€
 • Verwarming of gecombineerde warmtepomp…..1000 tot 6000€
 • Biomassaketel ………………………………..1000 tot 6000€
 • Biomassakachel ………………………………………….250 tot 1500 €
 • Zonneboiler ………………………………… 750 tot 4000 €
 • Verbetering van de bestaande installatie**.…0,15 tot 0,90€/kWh
 • Ventilatie
 • Eenvoudige stroomventilatie (op aanvraag) ……….500 tot 3000€
 • Dubbelstroomventilatie ……………………………….1200 tot 7200€

* kWh bespaard op transmissieverliezen. 25% toeslag als het biobased gehalte volgens prEN167828-2:2018 ≥ 70% is.

** kWh bespaard op eindverbruik

De huisvestingsaudit is verplicht om premies te verkrijgen van het Waals Gewest.

 • Realisatie van de Huisvestingsaudit: vaste prijs 800 € excl. BTW (968 € incl. BTW) per huis/appartement.

 

 • OPTIONEEL: Thermografische audit: vaste prijs van €250 exclusief btw (€302,5 inclusief btw). Thermografie is een techniek waarbij een thermische camera wordt gebruikt om een beeld te verkrijgen van een scène die wordt waargenomen in het infraroodspectrum. Dit brengt verschillen in oppervlaktetemperaturen (en dus warmtestromen) binnen een gebouw aan het licht. Thermografie is daarom een diagnostisch hulpmiddel waarmee afwijkingen die met het blote oog niet waarneembaar zijn, kunnen worden opgespoord. Door een close-upfoto te maken, is het mogelijk om lokale thermische variaties te detecteren en zo isolatiefouten zichtbaar te maken die mogelijk over het hoofd zijn gezien, of om vermoedelijke fouten aan te tonen. Voor bestaande gebouwen kan het de belangrijkste gebreken aan het licht brengen die met voorrang moeten worden aangepakt. Voor nieuwe gebouwen kan het een krachtig instrument zijn om de kwaliteit van een project te meten. Thermografie is onderworpen aan een aantal voorwaarden die de betrouwbaarheid van de metingen garanderen:1) Het temperatuurverschil tussen binnen en buiten moet minstens 10°C zijn. 2) De hele beschermde ruimte moet worden verwarmd tot een uniforme temperatuur van ongeveer 21°C, met de binnendeuren open. 3) De thermografie moet worden uitgevoerd bij droog weer, maar zonder direct zonlicht op de gevels, dat de metingen zou kunnen verstoren.
 • OPTIONEEL: Follow-up verslag over het werk en validatie van de betaling van werk premies: vaste prijs €125 excl. btw (€151,25 incl. btw) / monitoringsverslag van de werken (1 monitoringsverslag per pakket). De lijst met documenten die naar de auditor moet worden gestuurd, wordt samen met de presentatie van de energieaudit verstuurd. Deze fase kan gratis worden uitgevoerd door de diensten van het Waalse Gewest, op voorwaarde dat de aanbevelingen van de auditor nauwgezet worden opgevolgd. Anders moet de klant terug naar de auditor, die de audit moet bijwerken in overeenstemming met de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden (als het type isolatie verandert, de dikte, enz.) om te controleren of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de stimuleringsvereisten.

Indien beschikbaar moeten deze documenten worden verstrekt:

 • eventuele plannen van de woning indien beschikbaar (papier, pdf en/of dwg)
 • elk rapport van een Erkende Instelling voor de conformiteit van de elektrische en gasinstallatie.
 • de facturen en/of technische fiches van alle reeds uitgevoerde werkzaamheden in de woning (ramen-dakisolatie-vloerisolatie-muurisolatie)
 • onderhoudsblad ketel indien beschikbaar
 • uw gas-/olieverbruik over 1 jaar min.
 • ken het type elektriciteitsmeter (alleen dag-dag/nacht)
 • bouwdatum van het huis indien beschikbaar
 • de referenties en/of datum van de bouwvergunning voor het huis indien beschikbaar
 • het EPC-certificaat,
 • uw offertes voor de werken (isolatie, verwarming, warm water, fotovoltaïsche) + technische fiches / documentatie
 • Oppervlakte / specificaties

Het aantal verkregen bonussen:

Inkomenscriteria

 • Houd rekening met alle volwassenen in het huishouden ten tijde van elke aanvraag (met uitzondering van ascendenten en descendenten in de 1e graad en collateralen in de 2e graad)
 • Houd rekening met het totale belastbare inkomen ontvangen in het voorlaatste jaar voor de datum waarop het rapport wordt geregistreerd (controle of opvolging van werkzaamheden).
 • Trek €5.000 af van je totale inkomen voor elke persoon ten laste (kind of ouder van 60 jaar of ouder) of persoon met een handicap.
 • Het verkregen resultaat is het referentie-inkomen

 

 

Inkomenscategorie Referentie-inkomen huishouden Basis premie verhoging
R1 ≤ € 23.000 Basispremie vermenigvuldigd met 6
R2 Tussen 23.000,01 en 32.700 euro Basispremie vermenigvuldigd met 4
R3 Tussen 32.700,01 en 43.200 euro Basispremie vermenigvuldigd met 3
R4 Tussen 43.200.01 en 97.700 euro Basispremie vermenigvuldigd met 2
R5 > 97.700 euro Basispremie vermenigvuldigd met 1

 

Basis premie bedragen

 • Audit ………………………………………………………… 110 tot 660€

 

 • Dakbedekking
  • Vervanging van de overkapping ………………..6 tot 36€/m²
  • Toewijzing van het kader ………………..250 tot 1500€
  • Vervanging van een regenwatersysteem..100 tot 600€
  • Dakisolatie* ………………………………….0,15 tot 0,90€/kWh

 

 • muur
 • Drogen – infiltratie………………………5 tot 30€/m²
 • Drogen – opstijgend vocht ..…6 tot 36€/m²
 • Wandversterking ………………………………8 tot 48€/m²
 • Wandisolatie* ……………………………………..0.15 tot 0.90€/kWh

 

 • Grond
 • Vervanging van beugels ……………………5 tot 30€/m²
 • Vloerisolatie* (met/zonder afwerking) …………0,15 tot 0,90€/kWh

 

 • Kader
 • Vervanging van Ramen of beglazing ……….0,15 tot 0,90€/kWh

 

 • Droogrot / Radon
 • Verwijdering van droogrot …………………….250 tot 1500€
 • Radon eliminatie werk ……………………250 tot 1500€

 

 • Energie
 • Elektrisch conformiteitswerk...200 tot 1200 €
 • Gasconformiteit werk …………..200 tot 1200 €
 • Verwarming en SWW
 • SWW-warmtepomp ………………………………….500 tot 3000€
 • Verwarming of gecombineerde warmtepomp…..1000 tot 6000€
 • Biomassaketel ………………………………..1000 tot 6000€
 • Biomassakachel ………………………………………….250 tot 1500 €
 • Zonneboiler ………………………………… 750 tot 4000 €
 • Verbetering van de bestaande installatie**.…0,15 tot 0,90€/kWh
 • Ventilatie
 • Eenvoudige stroomventilatie (op aanvraag) ……….500 tot 3000€
 • Dubbelstroomventilatie ……………………………….1200 tot 7200€

* kWh bespaard op transmissieverliezen. 25% toeslag als het biobased gehalte volgens prEN167828-2:2018 ≥ 70% is.

** kWh bespaard op eindverbruik

Het EPC-certificaat is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning in de 3 gewesten. Omdat de regionale regelgeving echter varieert, is de goedkeuringen specifiek voor elke regio.

Appartement (<150m2) : 200 €

Huis (<300 m2) : 300 €

Indien beschikbaar moeten deze documenten worden verstrekt:

 • De plannen van de woning
 • Een EPB-oplevering van de verwarming en het verslag van de periodieke keuring
 • Facturen voor volgende werken :
  • Dakbedekking
  • Isolatie en renovatie van gevels
  • Vervanging van de ramen
  • Vloerisolatie
  • Verwarming
 • Foto's van de werken
 • Bouwspecificaties
 • De verkoopakte
 • De documenten betreffende de premies van de regio
 • Een EPB verklaring

Voor appartementen (met gemeenschappelijke delen):

 • Een kostenoverzicht (voor de exacte referentie van de woning)
 • De documenten van de gemeenschappelijke stookruimte of toegang daartoe

De score van het EPC-certificaat wordt uitsluitend gebaseerd op de muren en de installaties van de woning en niet op de manier waarop deze bewoond wordt. Daarom is het nutteloos om de verbruiksgegevens van het pand op te geven.

Het berekent daarom een ​​jaarlijkse verbruik in kWh per bewoonde M2. De woonoppervlakte en het verwarmde volume berekend. De installaties worden beoordeeld en de warmteverlies worden berekend.

De periodieke keuring is noodzakelijk voor verschillende reden:

 • Ervoor zorgen dat de installatie veilig is
 • Premies te bekomen van de verschillende regio's
 • Een woning te verhuren
 • uw woning te verzekeren

EPB-verwarming type 1 (ketel < 70kW) : 140€

Ontdek onze gecombineerde aanbiedingen

Tijdens zijn bezoek zal onze inspecteur de volgende punten controleren :

 1. Nalevering van de gewestelijke voorschriften (Brussel, Wallonië en Vlaanderen)
 2. Isolatie van verwarmings- en sanitaire leidingen
 3. Regeling van de verwarmingsinstallatie (individuele of gemeenschappelijke ketel)
 4. Controle van de verwarmingselementen (radiatoren, vloerverwarming, convectoren)
 1. Contactgegevens van de eigenaar van de installatie en de persoon die verantwoordelijk is voor het werk.
 2. Documentatie van de ketel.
 3. Een gemakkelijke toegang tot het verwarmingssysteem (ketel, convector), en het regelsysteem (thermostaat en kleppen).

De keuring van uw propaan installatie is verplicht. Dit om toestemming te krijgen de tank te vullen.

Propaan en butaan zijn zwaarder dan de lucht. Hierdoor zijn er specifieke eisen te voorzien om risico’s te vermijden.

Keuring voor de opening van een propaan of butaan installatie: 150€

Isometrisch schema : 20 €

Tijdens zijn bezoek zal onze inspecteur de volgende punten controleren :

 1. De dichtheid van de gasleidingen en hun correcte installatie.
 2. Aansluiting van alle verbrandingstoestellen (ketel, kookplaat, kachel enz)
 3. Alle rookgasafvoeren en hun conformiteit met de toestellen.
 4. De verluchting van het lokaal waarin de gastoestellen zijn geïnstalleerd.
 5. Veiligheidsinrichtingen specifiek voor vloeibaargasinstallaties