EPC-certificaat

Huisvestingsaudit

Bestel uw Woning Audit voor €968 (BTW inbegrepen)

zend ons een bericht

Neem contact met ons op via 081 84 09 20

De huisvestingsaudit is verplicht om premies te verkrijgen in het Waals Gewest. (Woonpremies)

Voorwaarden om van de bonussen te genieten:

Alle Woningpremies zijn afhankelijk van het afronden van een Woningaudit

 • aanvrager:
 • Fysieke persoon
 • Leeftijd: 18 of geëmancipeerde minderjarige
 • Rechts: eigenaar, blote eigenaar, verhuurder
 • Naleving van een van de arbeidsvoorwaarden:
 • de woonruimte minimaal 5 jaar als hoofdverblijfplaats bewonen
 • ter beschikking stellen van de woonruimte aan een sociale huisvestingsmaatschappij of een openbare dienst huisvestingsmaatschappij, voor een periode van minimaal 9 jaar
 • kosteloos en als hoofdverblijf de gehele woonruimte ter beschikking stellen aan een familielid of bondgenoot tot en met de tweede graad voor een periode van minimaal 1 jaar
 • de woonruimte te huur aanbieden door middel van een aangetekende huurovereenkomst, in overeenstemming met het indicatieve huurrooster aangenomen overeenkomstig artikel 89 van het decreet van 15 maart 2018 met betrekking tot de residentiële huurovereenkomst, voor een minimumperiode van 5 jaar
 • Gebouw:
 • Minimum 15 jaar (een Huisvestingsaudit kan uitgevoerd worden op een recenter gebouw maar zal niet genieten van de auditbonus of de Huisvestingspremies)
 • Hoofdzakelijk bedoeld voor huisvesting
 • Aannemer geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Bedrijven en met toegang tot het beroep
 • Start gesubsidieerde werkzaamheden niet vóór het bezoek van de auditor (facturen voor werkzaamheden na de audit)
 • Al het werk van een of meer boeketten hebben uitgevoerd alvorens de liquidatie van de bijbehorende premie(s) te vragen
 • Volg de werkvolgorde van de audit (niet strikt op het niveau van de facturen, maar de bonussen worden vrijgegeven in de volgorde van de voltooide boeketten)
 • Doe de investeringen binnen 7 jaar na het auditrapport (en het laatste werkmonitoringsrapport binnen 8 jaar)

Het aantal verkregen bonussen:

Inkomenscriteria

 • Houd rekening met alle volwassenen in het huishouden op het moment van elk verzoek (met uitzondering van op- en afstammelingen in de 1e graad en zekerheden in de 2e graad)
 • Rekening houden met het totale belastbare inkomen ontvangen het voorlaatste jaar voorafgaand aan de datum van registratie van het rapport (audit of werkopvolging)
 • Trek van het totaalbedrag van dit inkomen € 5.000 af per persoon ten laste (kind of ouder van 60 jaar of ouder) of arbeidsongeschikt
 • Het verkregen resultaat is het referentie-inkomen

 

 

Inkomenscategorie Referentie-inkomen huishouden Basis premie verhoging
R1 ≤ € 23.000 Basispremie vermenigvuldigd met 6
R2 Tussen 23.000,01 en 32.700 euro Basispremie vermenigvuldigd met 4
R3 Tussen 32.700,01 en 43.200 euro Basispremie vermenigvuldigd met 3
R4 Tussen 43.200.01 en 97.700 euro Basispremie vermenigvuldigd met 2
R5 > 97.700 euro Basispremie vermenigvuldigd met 1

 

Basis premie bedragen

 • Audit ………………………………………………………… 110 tot 660€

 

 • Dakbedekking
  • Vervanging van de overkapping ………………..6 tot 36€/m²
  • Bestemming van het kader ………………..250 tot 1500€
  • Vervanging van een regenwaterapparaat..100 tot 600€
  • Dakisolatie* ………………………………….0,15 tot 0,90€/kWh

 

 • muur
 • Droog-infiltratie ………………………5 tot 30€/m²
 • Drogen – opstijgend vocht ..…6 tot 36€/m²
 • Versterking van muren ………………………………8 tot 48€/m²
 • Wandisolatie* ……………………………………..0.15 tot 0.90€/kWh

 

 • Grond
 • Vervanging van steunen ……………………5 tot 30€/m²
 • Vloerisolatie* (met/zonder afwerking) …………0,15 tot 0,90€/kWh

 

 • Kader
 • Vervanging van chassis of reglazing ……….0,15 tot 0,90€/kWh

 

 • Droogrot / Radon
 • Verwijdering van droogrot …………………….250 tot 1500€
 • Radon eliminatie werkt ……………………250 tot 1500€

 

 • Energie
 • Elektriciteitswerkzaamheden...200 tot 1200 €
 • Gasconformiteit werkt …………..200 tot 1200 €
 • Verwarming en SWW
 • SWW-warmtepomp ………………………………….500 tot 3000€
 • Verwarming of gecombineerde warmtepomp…..1000 tot 6000€
 • Biomassaketel ………………………………..1000 tot 6000€
 • Biomassakachel ………………………………………….250 tot 1500 €
 • Zonneboiler ………………………………… 750 tot 4000 €
 • Verbetering van de bestaande installatie**.…0,15 tot 0,90€/kWh
 • Ventilatie
 • Eenvoudige stroomventilatie (op aanvraag) ……….500 tot 3000€
 • Dubbelstroomventilatie ……………………………….1200 tot 7200€

* kWh bespaard op transmissieverliezen. Verhoging van 25% als het biobased gehalte volgens norm prEN167828-2:2018 ≥ 70% is

** kWh bespaard op eindverbruik

De huisvestingsaudit is verplicht om premies te verkrijgen in het Waals Gewest.

 • Realisatie van de Huisvestingsaudit: vaste prijs 800 € excl. BTW (968 € incl. BTW) per huis/appartement.

 

 • OPTIONEEL: Thermografische audit: vaste prijs van € 250,- excl. btw (€ 302,5,- inclusief btw). Thermografie is een techniek die het mogelijk maakt om door middel van een thermische camera het beeld te verkrijgen van een scène die wordt waargenomen in het infrarode spectrale domein. Verschillen in oppervlaktetemperaturen (en dus warmtestromen) binnen een gebouw worden zo benadrukt. Thermografie is daarom een diagnostisch hulpmiddel, waardoor het mogelijk is om met het blote oog onzichtbare aandoeningen op te sporen. Het maakt het mogelijk om, met een zo dicht mogelijk genomen beeld, lokale thermische variaties te detecteren en zo isolatiefouten te visualiseren die kunnen worden genegeerd, of om vermoedelijke fouten aan te tonen. Voor bestaande constructies maakt het het mogelijk om de belangrijkste gebreken te benadrukken die met voorrang moeten worden behandeld. Voor nieuwbouw kan het een krachtig instrument zijn om de kwaliteit van een constructie te meten. Het realiseren van een thermografie is onderworpen aan een aantal voorwaarden die de betrouwbaarheid van de meting garanderen: 1) Het temperatuurverschil tussen binnen en buiten moet minimaal 10°C zijn. 2) Het gehele beschermde volume moet worden verwarmd tot een gelijkmatige temperatuur, rond de 21°C, binnendeuren open. 3) Op meteorologisch niveau zal de thermografie worden uitgevoerd bij droog weer, maar bij afwezigheid van direct zonlicht op de gevels, wat de meting zou kunnen verstoren.
 • OPTIONEEL: Werkmonitoringrapport en validatie van betaling van werkpremies: vaste prijs € 125 excl. btw (€ 151,25 incl. btw) / rapportage werkzaamheden (1 monitoring rapportage per pakket). De lijst van documenten die naar de auditor moeten worden gestuurd, wordt tegelijk met de presentatie van de energieaudit meegedeeld. Deze fase kan gratis worden uitgevoerd door de diensten van het Waalse Gewest op voorwaarde dat de aanbevelingen van de auditor nauwgezet worden opgevolgd. Indien dit niet gebeurt, zal de klant terug moeten gaan naar de auditor die de audit zal moeten updaten op basis van de werkelijk uitgevoerde werken (indien het type isolatie verandert, de dikte, enz.) om te controleren of het uitgevoerde werk conform is. premie eisen.

Deze documenten moeten voorgezien worden :

 • eventuele plattegronden van de woning indien aanwezig (papier, pdf en/of dwg)
 • elk rapport van een Erkende Instelling voor de conformiteit van de elektrische en gasinstallatie.
 • de facturen en/of technische fiches van alle reeds uitgevoerde werkzaamheden in de woning (kozijnen-dakisolatie-vloerisolatie-muurisolatie)
 • onderhoudsblad ketel indien beschikbaar
 • uw gas-/olieverbruik over 1 jaar min.
 • ken uw type elektriciteitsmeter (alleen dag-dag/nacht)
 • bouwdatum van het huis indien beschikbaar anders niet serieus
 • de referenties en/of datum van de bouwvergunning voor het huis indien beschikbaar anders niet serieus
 • het EPC-certificaat,
 • uw offertes voor de werken (isolatie, verwarming, warm water, fotovoltaïsche) + technische fiches / documentatie
 • stuklijst / specificaties

Het aantal verkregen bonussen:

Inkomenscriteria

 • Houd rekening met alle volwassenen in het huishouden op het moment van elk verzoek (met uitzondering van op- en afstammelingen in de 1e graad en zekerheden in de 2e graad)
 • Rekening houden met het totale belastbare inkomen ontvangen het voorlaatste jaar voorafgaand aan de datum van registratie van het rapport (audit of werkopvolging)
 • Trek van het totaalbedrag van dit inkomen € 5.000 af per persoon ten laste (kind of ouder van 60 jaar of ouder) of arbeidsongeschikt
 • Het verkregen resultaat is het referentie-inkomen

 

 

Inkomenscategorie Referentie-inkomen huishouden Basis premie verhoging
R1 ≤ € 23.000 Basispremie vermenigvuldigd met 6
R2 Tussen 23.000,01 en 32.700 euro Basispremie vermenigvuldigd met 4
R3 Tussen 32.700,01 en 43.200 euro Basispremie vermenigvuldigd met 3
R4 Tussen 43.200.01 en 97.700 euro Basispremie vermenigvuldigd met 2
R5 > 97.700 euro Basispremie vermenigvuldigd met 1

 

Basis premie bedragen

 • Audit ………………………………………………………… 110 tot 660€

 

 • Dakbedekking
  • Vervanging van de overkapping ………………..6 tot 36€/m²
  • Bestemming van het kader ………………..250 tot 1500€
  • Vervanging van een regenwaterapparaat..100 tot 600€
  • Dakisolatie* ………………………………….0,15 tot 0,90€/kWh

 

 • muur
 • Droog-infiltratie ………………………5 tot 30€/m²
 • Drogen – opstijgend vocht ..…6 tot 36€/m²
 • Versterking van muren ………………………………8 tot 48€/m²
 • Wandisolatie* ……………………………………..0.15 tot 0.90€/kWh

 

 • Grond
 • Vervanging van steunen ……………………5 tot 30€/m²
 • Vloerisolatie* (met/zonder afwerking) …………0,15 tot 0,90€/kWh

 

 • Kader
 • Vervanging van chassis of reglazing ……….0,15 tot 0,90€/kWh

 

 • Droogrot / Radon
 • Verwijdering van droogrot …………………….250 tot 1500€
 • Radon eliminatie werkt ……………………250 tot 1500€

 

 • Energie
 • Elektriciteitswerkzaamheden...200 tot 1200 €
 • Gasconformiteit werkt …………..200 tot 1200 €
 • Verwarming en SWW
 • SWW-warmtepomp ………………………………….500 tot 3000€
 • Verwarming of gecombineerde warmtepomp…..1000 tot 6000€
 • Biomassaketel ………………………………..1000 tot 6000€
 • Biomassakachel ………………………………………….250 tot 1500 €
 • Zonneboiler ………………………………… 750 tot 4000 €
 • Verbetering van de bestaande installatie**.…0,15 tot 0,90€/kWh
 • Ventilatie
 • Eenvoudige stroomventilatie (op aanvraag) ……….500 tot 3000€
 • Dubbelstroomventilatie ……………………………….1200 tot 7200€

* kWh bespaard op transmissieverliezen. Verhoging van 25% als het biobased gehalte volgens norm prEN167828-2:2018 ≥ 70% is

** kWh bespaard op eindverbruik

Het EPC-certificaat is verplicht in geval van een verkoop of verhuur van een woning in de 3 regio's. De regionale regelingen variëren nochtans. De erkenningen zijn specifiek in elke regio.

Appartement (<150m2) : 200 €

Huis (<300 m2) : 300 €

Deze documenten moeten voorgezien worden :

 • De plannen van de woning
 • Een EPB-verwarming certificaat en het verslag van de periodieke keuring
 • Facturen voor volgende werken :
  • Dakbedekking
  • Isolatie en renovatie van gevels
  • Vervanging van de ramen
  • Vloerisolatie
  • Verwarming
 • Foto's van de werken
 • Het lastenboek van de constructie
 • De verkoopakte
 • De documenten betreffende de premies van de regio
 • Een EPC verklaring

Voor appartementen:

 • Een overzicht van de kosten
 • Documenten betreffende van de ketel of een gemakkelijke toegang tot het verwarmingssysteem

De PEB-certificaatscore wordt uitsluitend beoordeeld op de muren en installaties van de accommodatie en niet op de manier waarop deze wordt bewoond. Daarom is het niet nodig om verbruiksgegevens voor het goed te verstrekken.

Het certificaat houdt ook rekening met het type woning, de natuurlijke lichtinval en de luchtkwaliteit in huis. Een viergevelwoning zal dan ook niet op dezelfde manier beoordeeld worden als een appartement.

De periodieke keuring is noodzakelijk voor verschillende reden:

 • Ervoor zorgen dat de installatie veilig is
 • Premies te bekomen
 • Een woning te huren
 • Zijn huis te verzekeren

EPB-verwarming type 1 (ketel < 70kW) : 140€

Ontdek onze gecombineerde aanbiedingen

Tijdens zijn bezoek voert ons inspecteur de volgende elementen uit:

 1. Nalevering van de regionale regelgeving (Brussel, Wallonië en Vlaanderen)
 2. Isolatie van verwarmings- en sanitaire leidingen
 3. Regeling van het verwarmingssysteem (individuele of gedeelde ketel)
 4. Regeling van verwarmingstoestellen (radiatoren, vloerverwarming, convectoren)
 1. De contactgegevens van de eigenaar van de installatie en van de verantwoordelijk voor de werken
 2. Documentatie van de ketel.
 3. Een gemakkelijke toegang tot het verwarmingssysteem (ketel, convector), thermostaat en kleppen

De keuring van de propaan installatie is onmisbaar om de toestemming te verkrijgen de tanks te vullen.

Propaan en butaan zijn zwaarder dan de lucht. Bijzonder bepalingen zijn dus te voorzien om risico’s te vermijden.

Keuring voor de opening van een propaan of butaan installatie: 150€

Isometrisch schema : 20 €

Tijdens zijn bezoek voert ons inspecteur de volgende elementen uit:

 1. Compact- en gelijkvormigheid van het systeem
 2. Aansluiting van alle verbrandingstoestellen (ketel, kookplaat, kachel enz)
 3. Alle gasleidingen en gelijkvormigheid in functie van de toestellen
 4. Ventilatie van de ruimten
 5. Veiligheidsinrichtingen specifiek voor vloeibaargasinstallaties