Gas keuring

Gas keuring

Gasinstallatie controleren heeft tot doel de veiligheid van de installatie te garanderen. Het moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerde organisatie.

Het moet om de twee jaar worden uitgevoerd tijdens een airbnb-verhuur. Het moet ook gebeuren voordat een meter wordt geopend door de DNB.

Hoewel het niet altijd verplicht is, wordt het ten zeerste aanbevolen om elk gevaar te vermijden. CO-vergiftiging komt helaas nog steeds veel voor in België.

Hoe dan ook, onze ervaren controllers staan voor u klaar.

Rijke gasconversie

Wij zijn geautoriseerd door de SPF Energie om uw gasinstallatie te controleren in het kader van de ombouw naar rijk gas. Aarzel niet om ons contact voor de passage van een van onze agenten.

Meer info op onze blog.

Het controleren van de gasinstallatie is verplicht vóór elke meteropening door de DNB's (Sibelga, ORES, RESA, Fluvius)

Telleropening: 150 € (inclusief het maken van isometrische diagrammen)

Tijdens zijn bezoek zal onze inspecteur het volgende controleren:

 1. De dichtheid van gasleidingen en hun installatieconformiteit.
 2. De aansluiting van verbrandingstoestellen (ketels, kachel, kachels, enz.).
 3. Alle gasafvoerleidingen en hun conformiteit volgens de toestellen.
 4. Ventilatie van ruimtes waar gastoestellen staan.
 1. De contactgegevens van de eigenaar van de installatie en de verantwoordelijke voor het werk.
 2. Indien aanwezig het schema van de gasinstallatie
 3. Indien aanwezig, de op de factuur vermelde EAN-code ter identificatie van de aansluiting van de gasinstallatie.

Het isometrische diagram beschrijft uw gasinstallatie eenduidig. Het is verplicht in het kader van het openen van een meter.

Hier vindt u een voorbeeld van een diagram en een blanco diagram.

Voorbeelddiagram

Leeg diagram

Cerga-rapport

Terwijl het gas door de leidingen stroomt, is het noodzakelijk om ze zo te dimensioneren dat ze een drukverlies van maximaal 1 mbar hebben bij de inlaat van de verbrandingstoestellen. In het geval dat het drukverlies belangrijker is, naast een afwijking, kunnen de apparaten mogelijk niet correct werken. Atlas Controle controleert of het gedeelte van de toevoerkanalen bestand is tegen de stroom die nodig is voor de goede werking van gastoestellen (ketels, kookplaten, gasfornuis, enz. -)

Periodieke monitoring is om verschillende redenen noodzakelijk:

 • Zorg ervoor dat de installatie veilig is
 • Om de bonussen van de verschillende regio's te verkrijgen
 • Om uw woning te verhuren
 • Om zijn huis te verzekeren

Periodieke controle: 130 €

Ontdek ook onze gecombineerde aanbiedingen.

Tijdens zijn bezoek zal onze inspecteur het volgende controleren:

 1. De dichtheid van gasleidingen en hun installatieconformiteit.
 2. De aansluiting van verbrandingstoestellen (ketels, kachel, kachels, enz.).
 3. Alle gasafvoerleidingen en hun conformiteit volgens de toestellen.
 4. Ventilatie van ruimtes waar gastoestellen staan.
 1. De contactgegevens van de eigenaar van de installatie en de verantwoordelijke voor het werk.
 2. Indien aanwezig het schema van de gasinstallatie
 3. Indien aanwezig, de op de factuur vermelde EAN-code ter identificatie van de aansluiting van de gasinstallatie.

Verkoop van een woning: Het is niet verplicht om de installatie te laten controleren. Het kan echter verstandig zijn voor de toekomstige koper om de installatie te laten controleren op veiligheid.

Toeristenverhuur: Bij het huren van uw woning (airbnb, gastenverblijf) is het verplicht om uw gasinstallatie te laten keuren. Een rapport van minder dan twee jaar oud moet worden verstrekt om huurautorisaties te ontvangen.

Lange termijn verhuur: het is niet verplicht om uw installatie te laten keuren, maar het is ook interessant om uw huurder een gelijkvormigheidsattest te bezorgen om niet verantwoordelijk te zijn in geval van een ongeval.

De propaancontrole is essentieel om toestemming te krijgen om uw tank te vullen.

Omdat butaan en propaan zwaarder zijn dan lucht, moeten er specifieke voorzieningen worden getroffen om elk risico in huis te vermijden.

Butaan en Propaan controle of opening: 150 €

Aangezien propaan zwaarder is dan lucht, moeten aanvullende maatregelen worden genomen om de veiligheid van de installatie te waarborgen. De brandstofopslag is vloeibaar en vereist een dubbele expansie aangepast voor een veilige installatie. Ten slotte moeten de apparaten compatibel zijn en indien nodig aangepast door de fabrikant.

Wat aardgas betreft, is het noodzakelijk om een isometrisch diagram van de leidingen te tekenen om de juiste werking van de installatie te garanderen. Dit kan door de installateur of door ons tijdens het bezoek.

Wat aardgas betreft, is het noodzakelijk om ze zo te dimensioneren dat ze een maximale drukval van 1 mbar hebben bij de inlaat van de verbrandingstoestellen. Aangezien propaan bij verschillende drukken in de installatie aanwezig is, moet de berekening van de drukverliezen worden aangepast.

In het geval dat het drukverlies belangrijker is, naast een afwijking, kunnen de apparaten mogelijk niet correct werken. Atlas Controle controleert of het gedeelte van de toevoerkanalen bestand is tegen de stroom die nodig is voor de goede werking van gastoestellen (ketels, kookplaten, gasfornuis, enz. -)

Meerdere leveranciers propaangas leveren, u vindt alle nuttige informatie op hun website

Om u te helpen tijdens uw gascontrole, Een technische gids voor gasinstallaties werd opgesteld.

De toepassingsnormen zijn als volgt:

NBN B61-001 Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van ketelruimen - Totaal nominaal vermogen groter dan 70 kW.

NBN B61-002 Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookruimten - Totaal nominaal vermogen minder dan 70 kW.

NBN D51-003 Binneninstallaties voorzien van aardgas en plaatsing van toestellen voor gebruik - Algemene bepalingen.

NBN D51-004 Installaties voorzien van brandbaar gas dat lichter is dan de lucht die door pijpleidingen wordt aangevoerd - Speciale installaties

NBN D51-006 Gasinstallaties voor commercieel butaangas of commercieel propaan in geëxpandeerde gasfase met maximale werkdruk (DWEIL) van 5 ba

In Wallonië moet de aanvaarding van een stookruimte met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 400 kW gebeuren door een erkende keuringsinstelling. (AGW van 29/01/2009, art.11, §2)