Gas keuring

Gas keuring

De gas keuring garandeert de veiligheid van de installatie. Die moet uitgevoerd worden door een erkend organisme.

Het moet elke twee jaar worden uitgevoerd als een airbnb-woning wordt verhuurd. Het moet ook worden uitgevoerd voordat de meter wordt geopend door de DNB.

Ook al is het niet altijd verplicht, het wordt sterk aangeraden om elk gevaar te vermijden. CO-vergiftiging komt helaas nog vaak voor in België.

In ieder geval kunnen onze keurders je helpen.

Rijke gasconversie

Wij zijn door de FOD Energie gemachtigd om uw gasinstallatie te inspecteren in het kader van de ombouw naar rijk gas. Aarzel niet om ons te Contacteer om een van onze inspecteurs te laten komen.

Meer info op ons blog.

De distributienetbeheerder moet de gasinstallatie controleren voordat een meter wordt geopend (Sibelga, ORES, RESA, Fluvius)

Meteropening: € 195

Tijdens zijn bezoek zal onze inspecteur de volgende punten controleren :

 1. De dichtheid van de gasleidingen en hun correcte installatie.
 2. De aansluiting van verbrandingstoestellen (ketels, kookfornuis, kachels, enz.).
 3. Alle rookgasafvoeren en hun conformiteit met de toestellen.
 4. De verluchting van het lokaal waarin de gastoestellen zijn geïnstalleerd.
 1. Contactgegevens van de eigenaar van de installatie en de persoon die verantwoordelijk is voor het werk.
 2. Een T-stuk plaatsen om de dichtheid van de installatie te kunnen testen.
 3. Indien beschikbaar, het schema van de gasinstallatie
 4. Indien beschikbaar, de EAN-code waarmee de gasinstallatieaansluiting op de factuur wordt geïdentificeerd.

Het isometrisch schema beschrijft uw gasinstallatie op een eenduidige manier. Het is verplicht bij het openen van een meter

Hier vindt u een voorbeeld van een schema en een leeg schema.

Voorbeeld van een schema

Leeg schema

Cerga-rapport

Als het gas door de leidingen stroomt, moeten ze zo gedimensioneerd zijn dat er een maximaal drukverlies van 1 mbar is bij de inlaat van de verbrandingstoestellen. Als het drukverlies groter is, voldoen de toestellen niet aan de eisen en werken ze ook niet goed. Atlas Contrôle controleert of de doorsnede van de toevoerleidingen het debiet aankan dat nodig is voor de correcte werking van de gastoestellen (verwarmingsketels, kookplaten, gasfornuizen, enz.).

De periodieke keuring is noodzakelijk voor verschillende reden:

 • Ervoor zorgen dat de installatie veilig is
 • Premies te bekomen van de verschillende regio's
 • Een woning te verhuren
 • uw woning te verzekeren

Periodieke keuring: €165

Ontdek ook onze gecombineerde aanbiedingen.

Tijdens zijn bezoek zal onze inspecteur de volgende punten controleren :

 1. De dichtheid van de gasleidingen en hun correcte installatie.
 2. De aansluiting van verbrandingstoestellen (ketels, kookfornuis, kachels, enz.).
 3. Alle rookgasafvoeren en hun conformiteit volgens de toestellen.
 4. De verluchting van het lokaal waarin de gastoestellen zijn geïnstalleerd.
 1. Contactgegevens van de eigenaar van de installatie en de persoon die verantwoordelijk is voor het werk.
 2. Indien beschikbaar, het schema van de gasinstallatie
 3. Indien beschikbaar, de EAN-code waarmee de gasinstallatieaansluiting op de factuur wordt geïdentificeerd.

Verkoop van een woning: het is niet verplicht de gasinstallatie te controleren. Het kan nochtans zinvol zijn voor de toekomstige koper. Om de installatie te laten controleren voor zijn eigen veiligheid.

Toeristische verhuur: wanneer u uw woning verhuurt (airbnb, gasten verbijf) is het verplicht uw gasinstallatie te controleren. Een verslag van minder dan 2 jaar moet aangeleverd worden om een verhuur vergunning te ontvangen.

Lange termijn verhuur: het is niet verplicht zijn elektrische installatie te controleren. Het is toch interessant een conformiteitcertificaat aan zijn huurder te geven om niet verantwoordelijk te zijn in geval van een ongeval.

De keuring van uw propaan installatie is verplicht. Dit om toestemming te krijgen de tank te vullen.

Propaan en butaan zijn zwaarder dan de lucht. Hierdoor zijn er specifieke eisen te voorzien om risico’s te vermijden.

Controle of openen Butaan en Propaan: €195

Het propaan is zwaarder dan de lucht. Bijzonder bepalingen zijn du te voorzien om de installatie de veiligheid te garanderen. De toestellen moeten compatibel zijn en als het nodig is, aangepast worden door de producent.

Zoals voor het aardgas is het noodzakelijk een isometrisch schema van de leidingen te maken om te controleren dat de installatie goed werkt. Dit kan door de installateur gemaakt worden of door ons tijdens de keuring.

Zoals bij aardgas, is het noodzakelijk om de leidingen zo te dimensioneren dat ze een maximale drukval van 1 mbar hebben bij de inlaat van de verbrandingstoestellen. Aangezien propaan bij verschillende drukken in de installatie aanwezig is, moet de berekening van de drukverliezen worden aangepast.

In het geval dat het drukverlies groter is, kunnen de apparaten, naast het niet conform zijn, mogelijk niet correct werken. Atlas Control controleert de leidingen of deze het gasverbruik die nodig is voor de goede werking van gastoestellen voldoende is. (ketels, kookplaten, gasfornuis, enz.)

Verschillende leveranciers propaangas leveren, vindt u alle informatie die u nodig heeft op hun website.

Om u te helpen werd een een technische gids voor gasinstallaties opgesteld.

De toepassingsnormen zijn als volgt:

NBN B61-001 Verwarmingssystemen in gebouwen – Ontwerpen van stookafdelingen – Totaal nominaal vermogen groter dan 70 kW.

NBN B61-002 Verwarmingssystemen in gebouwen – Ontwerpen van stookafdelingen – Totaal nominaal vermogen kleiner dan 70 kW.

NBN D51-003 Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen – Algemene bepalingen.

NBN D51-004 Installaties voor brandbaar gas lichter zijn dan lucht, verdeeld door leidingen – Bijzondere installaties.

NBN D51-006 Gasinstallaties voor commercieel butaan of commercieel propaan in ontspannen gasfase met een maximum werkdruk (MOP) van 5 bar.

In Wallonië moet de aanvaarding van een stookruimte met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 400 kW gebeuren door een erkende keuringsinstantie (AGW van 29/01/2009, art.11, §2).