Gas keuring

Gas keuring

De gas keuring garandeert de veiligheid van de installatie. Die moet uitgevoerd worden door een erkende organisatie..

Die keuring moet elke twee jaar plaats nemen in het geval van een airbnb verhuur. Die moet ook gebeuren voor de opening van de meter door de distributiesysteembeheerder.

Zelfs als die niet altijd verplicht is, is het toch sterk aanbevolen om gevaar te vermijden. CO-vergiftigingen gebeuren spijtig nog vaak in België.

In ieder geval kunnen onze inspecteurs u helpen.

Overschakeling op rijk calorisch gas

We mogen door de FOD Economie uw gasinstallatie keuren in het kader van een overschakeling op rijk calorisch gas. Contacteer ons maar om een van onze agenten te laten komen.

Meer info op ons blog.

De keuring van de gasinstallatie is verplicht voor de opening van de meter door de distributiesysteembeheerders (Sibelga, ORES, RESA, Fluvius)

Meteropening: € 160 (inclusief productie isometrische diagrammen)

Tijdens zijn bezoek voert ons inspecteur de volgende elementen uit:

 1. Compact- en gelijkvormigheid van het systeem
 2. De aansluiting van verbrandingstoestellen (ketels, kachel, kachels, enz.).
 3. Alle gasleidingen en gelijkvormigheid in functie van de toestellen
 4. Ventilatie van de ruimten
 1. De contactgegevens van de eigenaar van de installatie en van de verantwoordelijk voor de werken
 2. Een controle T op de leidingen om de dichtheid van de installatie te controleren.
 3. Indien beschikbaar, het schema van de gasinstallatie
 4. Indien beschikbaar, de EAN-code die als identificatie dient voor de rekening

Het isometrisch schema beschrijft uw gasinstallatie op een eenduidige manier. Die is verplicht in het kader van een opening van de meter.

Hier vindt u een voorbeeld van een schema et een leeg schema.

Voorbeeld van een schema

Leeg schema

Cerga-rapport

Aangezien het gas in de leidingen beweegt, is het noodzakelijk om ze zo te dimensioneren dat ze een drukverlies van maximaal 1 mbar hebben bij de inlaat van de verbrandingstoestellen. In het geval dat het drukverlies groter is, kunnen de apparaten, naast niet-naleving, mogelijk niet correct werken. Atlas Contrôle controleert of het gedeelte van de toevoerkanalen het debiet goed ondersteunt dat nodig is voor de goede werking van gastoestellen (ketels, kookplaten, gasfornuis, enz.)

De periodieke keuring is noodzakelijk voor verschillende reden:

 • Ervoor zorgen dat de installatie veilig is
 • Premies te bekomen
 • Een woning te huren
 • Zijn huis te verzekeren

Periodieke controle: 140 €

Ontdek ook onze gecombineerde aanbiedingen.

Tijdens zijn bezoek voert ons inspecteur de volgende elementen uit:

 1. Compact- en gelijkvormigheid van het systeem
 2. De aansluiting van verbrandingstoestellen (ketels, kachel, kachels, enz.).
 3. Alle gasafvoerleidingen en hun conformiteit volgens de toestellen.
 4. Ventilatie van de ruimten
 1. De contactgegevens van de eigenaar van de installatie en van de verantwoordelijk voor de werken
 2. Indien beschikbaar, het schema van de gasinstallatie
 3. Indien beschikbaar, de EAN-code die als identificatie dient voor de rekening

Verkoop van een woning: het is niet verplicht de gasinstallatie te controleren. Het kan nochtans zinvol zijn voor de toekomstige koper die installatie te laten controleren voor zijn eigen veiligheid.

Toeristische verhuur: wanneer u uw woning huurt (airbnb, gastenverbijf) is het verplicht uw gasinstallatie te controleren. Een verslag van minder dan 2 jaar moet geleverd worden om een verhuurvergunning te ontvangen.

Lange termijn verhuur: het is niet verplicht zijn elektrische installatie te controleren. Het is toch interessant een conformiteitcertificaat aan zijn huurder te geven om niet verantwoordelijk te zijn in geval van een ongeval.

De keuring van de propaan installatie is onmisbaar om de toestemming te verkrijgen de tanks te vullen.

Propaan en butaan zijn zwaarder dan de lucht. Bijzonder bepalingen zijn dus te voorzien om risico’s te vermijden.

Butaan en Propaan controle of opening: 160 €

Het propaan is zwaarder dan de lucht. Bijzonder bepalingen zijn du te voorzien om de installatie de veiligheid te garanderen. De toestellen moeten compatibel zijn en als het nodig is, aangepast worden door de producent.

Zoals voor het aardgas is het noodzakelijk een isometrisch schema van de leidingen te maken om te controleren dat de installatie goed werkt. Dit kan door de installateur gemaakt worden of door ons tijdens de keuring.

Wat aardgas betreft, is het noodzakelijk om ze zo te dimensioneren dat ze een maximale drukval van 1 mbar hebben bij de inlaat van de verbrandingstoestellen. Aangezien propaan bij verschillende drukken in de installatie aanwezig is, moet de berekening van de drukverliezen worden aangepast.

In het geval dat het drukverlies groter is, kunnen de apparaten, naast niet-naleving, mogelijk niet correct werken. Atlas Control controleert of het gedeelte van de toevoerkanalen goed bestand is tegen de stroom die nodig is voor de goede werking van gastoestellen (ketels, kookplaten, gasfornuis, enz.)

Verschillende leveranciers propaangas leveren, vindt u alle informatie die u nodig heeft op hun website.

Om u te helpen werd een een technische gids voor gasinstallaties opgesteld.

De toepassingsnormen zijn als volgt:

NBN B61-001 Verwarmingssystemen in gebouwen – Ontwerpen van stookafdelingen – Totaal nominaal vermogen groter dan 70 kW.

NBN B61-002 Verwarmingssystemen in gebouwen – Ontwerpen van stookafdelingen – Totaal nominaal vermogen kleiner dan 70 kW.

NBN D51-003 Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen – Algemene bepalingen.

NBN D51-004 Installaties voor brandbaar gas lichter zijn dan lucht, verdeeld door leidingen – Bijzondere installaties.

NBN D51-006 Gasinstallaties voor commercieel butaan of commercieel propaan in ontspannen gasfase met een maximum werkdruk (MOP) van 5 bar.

In Wallonië moet de aanvaarding van een stookruimte met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 400 kW gebeuren door een erkende keuringsinstantie (AGW van 29/01/2009, art.11, §2).