Gas keuring

Gas keuring

De gas keuring garandeert de veiligheid van de installatie. Die moet uitgevoerd worden door een erkende organisatie..

Het moet elke twee jaar worden uitgevoerd tijdens een Airbnb-verhuur. Het moet ook worden uitgevoerd voordat een meter door de DNB wordt geopend.

Zelfs als die niet altijd verplicht is, is het toch sterk aanbevolen om gevaar te vermijden. CO-vergiftigingen gebeuren spijtig nog vaak in België.

In ieder geval kunnen onze inspecteurs u helpen.

Rijke gasconversie

Wij zijn door de FOD Energie gemachtigd om uw gasinstallatie te inspecteren in het kader van de ombouw naar rijk gas. Contacteer ons maar om een van onze agenten te laten komen.

Meer info op ons blog.

De keuring van de gasinstallatie is verplicht voor de opening van de meter door de distributiesysteembeheerders (Sibelga, ORES, RESA, Fluvius)

Meteropening: € 195

Tijdens zijn bezoek zal onze keurder de volgende punten controleren :

 1. Compact- en gelijkvormigheid van het systeem
 2. De aansluiting van verbrandingstoestellen (ketels, kachel, kachels, enz.).
 3. Alle gasleidingen en gelijkvormigheid in functie van de toestellen
 4. Ventilatie van de ruimten
 1. De contactgegevens van de eigenaar van de installatie en de persoon die verantwoordelijk is voor de werken.
 2. Een T-stuk plaatsen om de afdichting te kunnen testen.
 3. Indien beschikbaar, het schema van de gasinstallatie
 4. Indien beschikbaar, de EAN-code die als identificatie dient voor de rekening

Het isometrisch schema beschrijft uw gasinstallatie op een eenduidige manier. Het is verplicht in het kader van een meteropening.

Hier vindt u een voorbeeld van een schema et een leeg schema.

Voorbeeld van een schema

Leeg schema

Cerga-rapport

Terwijl het gas door de leidingen beweegt, is het noodzakelijk om deze zo te dimensioneren dat er een maximaal drukverlies van 1 mbar ontstaat bij de inlaat van de verbrandingstoestellen. In het geval dat het drukverlies groter is, is het naast een non-conformiteit mogelijk dat de apparaten niet correct kunnen functioneren. Atlas Control controleert of het gedeelte van de toevoerkanalen het debiet ondersteunt dat nodig is voor de goede werking van gastoestellen (ketels, kookplaten, gasfornuis, enz.)

De periodieke keuring is noodzakelijk voor verschillende reden:

 • Ervoor zorgen dat de installatie veilig is
 • Premies te bekomen van de verschillende regio's
 • Een woning te huren
 • Zijn huis te verzekeren

Periodieke keuring: €165

Ontdek ook onze gecombineerde aanbiedingen.

Tijdens zijn bezoek zal onze keurder de volgende punten controleren :

 1. Compact- en gelijkvormigheid van het systeem
 2. De aansluiting van verbrandingstoestellen (ketels, kachel, kachels, enz.).
 3. Alle gasafvoerleidingen en hun conformiteit volgens de toestellen.
 4. Ventilatie van de ruimten
 1. De contactgegevens van de eigenaar van de installatie en de persoon die verantwoordelijk is voor de werken.
 2. Indien beschikbaar, het schema van de gasinstallatie
 3. Indien beschikbaar, de EAN-code die als identificatie dient voor de rekening

Verkoop van een woning: het is niet verplicht de gasinstallatie te controleren. Het kan nochtans zinvol zijn voor de toekomstige koper die installatie te laten controleren voor zijn eigen veiligheid.

Toeristische verhuur: wanneer u uw woning huurt (airbnb, gastenverbijf) is het verplicht uw gasinstallatie te controleren. Een verslag van minder dan 2 jaar moet geleverd worden om een verhuurvergunning te ontvangen.

Lange termijn verhuur: het is niet verplicht zijn elektrische installatie te controleren. Het is toch interessant een conformiteitcertificaat aan zijn huurder te geven om niet verantwoordelijk te zijn in geval van een ongeval.

De keuring van de propaan installatie is onmisbaar om de toestemming te verkrijgen de tanks te vullen.

Propaan en butaan zijn zwaarder dan de lucht. Bijzonder bepalingen zijn dus te voorzien om risico’s te vermijden.

Butaan- en propaancontrole of opening: 175 €

Het propaan is zwaarder dan de lucht. Bijzonder bepalingen zijn du te voorzien om de installatie de veiligheid te garanderen. De toestellen moeten compatibel zijn en als het nodig is, aangepast worden door de producent.

Zoals voor het aardgas is het noodzakelijk een isometrisch schema van de leidingen te maken om te controleren dat de installatie goed werkt. Dit kan door de installateur gemaakt worden of door ons tijdens de keuring.

Wat aardgas betreft, is het noodzakelijk om ze zo te dimensioneren dat ze een maximale drukval van 1 mbar hebben bij de inlaat van de verbrandingstoestellen. Aangezien propaan bij verschillende drukken in de installatie aanwezig is, moet de berekening van de drukverliezen worden aangepast.

In het geval dat het drukverlies groter is, kunnen de apparaten, naast niet-naleving, mogelijk niet correct werken. Atlas Control controleert of het gedeelte van de toevoerkanalen goed bestand is tegen de stroom die nodig is voor de goede werking van gastoestellen (ketels, kookplaten, gasfornuis, enz.)

Verschillende leveranciers propaangas leveren, vindt u alle informatie die u nodig heeft op hun website.

Om u te helpen werd een een technische gids voor gasinstallaties opgesteld.

De toepassingsnormen zijn als volgt:

NBN B61-001 Verwarmingssystemen in gebouwen – Ontwerpen van stookafdelingen – Totaal nominaal vermogen groter dan 70 kW.

NBN B61-002 Verwarmingssystemen in gebouwen – Ontwerpen van stookafdelingen – Totaal nominaal vermogen kleiner dan 70 kW.

NBN D51-003 Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen – Algemene bepalingen.

NBN D51-004 Installaties voor brandbaar gas lichter zijn dan lucht, verdeeld door leidingen – Bijzondere installaties.

NBN D51-006 Gasinstallaties voor commercieel butaan of commercieel propaan in ontspannen gasfase met een maximum werkdruk (MOP) van 5 bar.

In Wallonië moet de aanvaarding van een stookruimte met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 400 kW gebeuren door een erkende keuringsinstantie (AGW van 29/01/2009, art.11, §2).