EPB verwarming en - klimaatregeling

EPB oplevering in praktijk

Elke regio legt milieunormen en verwarmingsinstallaties op (ketels, boiler, Waterverwarmers, enz.).

In Brussel en in het hele Brusselse gewest zijn deze normen vastgelegd door Leefmilieu Brussel en staan ze bekend als de EPB-verwarmingsnormen (niet te verwarren met het het EPC-certificaat, dat een andere verplichting is).

De EPB verwarmingsnormen vereisen systematische controles van de verwarmingsinstallaties, de uitstoot van gassen door boilers en het juiste onderhoud van boilers en waterverwarmers.

Atlas Control voert de EPB keuringen uit van boilers in de 3 regio's.

De periodieke keuring is noodzakelijk voor verschillende reden:

 • Ervoor zorgen dat de installatie veilig is
 • Premies te bekomen van de verschillende regio's
 • Een woning te verhuren
 • uw woning te verzekeren

EPB oplevering type 1 (ketel < 70kW): €160

Ontdek onze gecombineerde aanbiedingen

Tijdens zijn bezoek zal onze inspecteur de volgende punten controleren :

 1. Nalevering van de gewestelijke voorschriften (Brussel, Wallonië en Vlaanderen)
 2. Isolatie van verwarmings- en sanitaire leidingen
 3. Regeling van de verwarmingsinstallatie (individuele of gemeenschappelijke ketel)
 4. Controle van de verwarmingselementen (radiatoren, vloerverwarming, convectoren)
 1. Contactgegevens van de eigenaar van de installatie en de persoon die verantwoordelijk is voor het werk.
 2. Keteldocumentatie en logboek
 3. Een gemakkelijke toegang tot het verwarmingssysteem (ketel, convector), en het regelsysteem (thermostaat en kleppen).

De EPB-goedkeuring voor verwarming is verplicht in het Brussels Gewest wanneer je je gas- of stookolietoestel vervangt of verplaatst.

Let op: Sinds 2020 moeten alle gastoestellen een goedkeuring hebben, inclusief boilers en waterverwarmers van < 20 kW

In het Brussels Gewest

Een EPB-oplevering moet door een erkende vakman erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerd worden.

Een EPB verwarmingsadviseur type 1 voert keuringen uit voor installaties met één ketel en < 100 kW.

Een EPB verwarmingsadviseur type 2 voert keuringen uit voor cascadeketels of ketels > 100 kW.

In Wallonië

Uw installatie moet worden goedgekeurd door een erkende technicus die erkend is door de regio (voor gasvormige of vloeibare brandstof, afhankelijk van uw installatie).

Het verwarmingssysteemlogboek bevat alle informatie die nodig is voor het gebruik en onderhoud van het verwarmingssysteem. Het is daarom belangrijk dat je het correct invult en beschikbaar houdt voor de vakmensen die aan je verwarmingssysteem werken.

Een voorbeeldlogboek is beschikbaar op de website van het BIM.

Logboek type 1 PDF / DOC

Logboek type 2 PDF / DOC

Het logboek bevat ook het stappenplan van uw installatie PDF / DOC. Dit blad bevat ​​alle werkzaamheden die aan uw verwarmingsinstallatie zijn uitgevoerd (EPB oplevering, periodieke keuring, vervanging van de brander, enz.).

Alle installaties die een groter vermogen hebben dan 100kW of installaties met meerdere ketels zijn beschouwd als type 2.

Het moet worden ontvangen door een verwarmingsadviseur PEB in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij verzorgen de oplevering van type 2 verwarmingsinstallaties.

Acceptatie en installatie type 2 onder 500 kW: € 600,-

Installatie minder dan 1000 kW: €700

Tijdens zijn bezoek zal onze specialist het volgende controleren:

 1. De conformiteit van het verwarmingssysteem
 2. De verbrandingsmeting van de verwarmingstoestellen (ketels, boilers…)
 3. De aanwezigheid van het logboek
 4. De aanwezigheid van de telapparaten
 5. De regelingsparameters van het verwarmingssysteem en van de ketels

Een PEB-verwarmingsketel ontvangstkosten: € 160,-

Een gecombineerde gasbediening + PEB verwarming ontvangstkosten: € 260 (bonuspakket)

(Je moet in het bezit zijn van een gascontrole + een PEB verwarmingsontvangst om energie- en renovatiepremies te krijgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Veelgestelde vragen over de EPB-oplevering

Dit is een wettelijke verplichting die tot doel heeft uw verwarmings- of airconditioningsysteem te laten controleren door een erkende vakman zoals een technicus van Atlas Contrôle. Nadat de keuring is uitgevoerd, ontvangt u van de erkende vakman een keuringsdocument dat bevestigd of je verwarmingssysteem al dan niet aan de voorschriften voldoet. Met andere woorden: een certificaat dat u niet mag verliezen !

Die is verplicht voor:

 • De Stookolie- en pelletketels: elk jaar in Wallonië en Brussel.
 • De gasketels: de voorschriften verschillen in Wallonië en Brussel. In Wallonië en Brussel moeten gasketels elke 3 jaar gekeurd worden als het vermogen van de ketel kleiner of gelijk is aan 100 kW. Bij een vermogen van meer dan 100 kW, moet de keuring om de twee jaar worden uitgevoerd. In Brussel moeten gasketels om de twee jaar gekeurd worden, ongeacht het vermogen van de ketel.

Naast deze periodieke keuringen moet u een EPB-oplevering uitvoeren als :

 • Je een nieuwe gasgestookte boiler installeert (keuring eenmalig uit te voeren bij installatie).
 • U werkzaamheden uitvoert aan het verbrandingsgedeelte van een toestel (bijvoorbeeld de brander afstellen of vervangen).
 • U uw verwarmingsketel gaat verplaatsen (ook als deze hetzelfde verwarmingssysteem behoudt).

Wettelijk gezien is het de eigenaar van de ketel die moet voldoen aan de de regelgevingHet is echter niet onmogelijk dat in het huurcontract staat dat het de verantwoordelijkheid is van de huurder om de ketels en waterverwarmers te onderhouden. In het geval van gemeenschappelijke installaties is dit de verantwoordelijkheid van de mede-eigenaars via hun vereniging van mede-eigenaars. Ten slotte, als het verwarmingssysteem onderworpen is aan een milieuvergunning, is het de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de vergunning die de EPB oplevering moet laten uitvoeren.

Aangezien de regio's jurisdictie hebben op dit gebied, kunnen ze boetes opleggen voor het niet naleven van de milieunormen als je de vereiste EPB-oplevering niet hebt uitgevoerd.

Als u een negatief keuringsattest voor uw verwarmings-EPB ontvangt, stuurt de technicus dit attest naar het betrokken agentschap, namelijk,AWAC voor Wallonië en Leefmilieu Brussel voor Brussel. U hebt dan 5 maanden de tijd om de nodige wijzigingen aan uw installatie aan te brengen. Aan het einde van deze periode moet een nieuwe keuring worden uitgevoerd. nieuwe EPB-oplevering.

Als U een gas- of stookolieketel, een gasboiler of een airconditioningsysteem met een koelvermogen van meer dan 12 kW heeft, moet je voldoen aan de EPB-verwarmingsvoorschriften.

De EPB-verwarmingsvoorschriften zijn echter niet van toepassing als je vaste brandstoffen zoals hout gebruikt, als je systemen hebt die volumes plaatselijk verwarmen zoals elektrische radiatoren, pelletkachels en gasconvectoren, of als je een niet-omkeerbare warmtepomp hebt.