PEB verwarming en ketelontvangst

PEB-verwarmingsontvangst in de praktijk

Elke regio legt milieunormen en verwarmingsinstallaties op (ketels, boiler, boiler, enz.).

In Brussel en in het hele Brusselse Gewest worden deze normen uitgevaardigd door: Brusselse omgeving en heet PEB verwarming (niet te verwarren met de PEB-certificaat dat is een andere verplichting)

De EPB verwarmingsnormen leggen een systematische controle op van de verwarmingsinstallaties, de gasemissies van de ketels en het correcte onderhoud van de ketels en geisers.

Atlas Control verzorgt de PEB Ontvangst van de ketels in de 3 regio's.

Periodieke monitoring is om verschillende redenen noodzakelijk:

 • Zorg ervoor dat de installatie veilig is
 • Om de bonussen van de verschillende regio's te verkrijgen
 • Om uw woning te verhuren
 • Om zijn huis te verzekeren

PEB type 1 verwarming ontvangst (ketel <70kW): 140 €

Ontdek ook onze aanbiedingen in combinatie met gasregeling.

Tijdens zijn bezoek zal onze inspecteur het volgende controleren:

 1. Naleving van de regionale regelgeving (Brussel, Wallonië en Vlaanderen)
 2. Isolatie van verwarmings- en sanitaire leidingen
 3. Regeling van het verwarmingssysteem (individuele of gedeelde ketel)
 4. Regeling van verwarmingstoestellen (radiatoren, vloerverwarming, convectoren)
 1. De contactgegevens van de eigenaar van de installatie en de verantwoordelijke voor het werk.
 2. De documentatie van de ketel evenals het logboek.
 3. Gemakkelijke toegang tot het verwarmingssysteem (ketel, convector) en tot de regeling (thermostaat en kleppen)

De ontvangst van de PEB-verwarming is verplicht in het Brussels Gewest wanneer u uw gas- of olietoestel vervangt of verhuist.

Waarschuwing: Sinds 2020 moeten alle gastoestellen gekeurd zijn inclusief boilers en boilers <20 kW

In het Brussels Gewest

De ontvangst van de PEB-verwarming moet worden uitgevoerd door een gediplomeerde professional door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een EPB verwarmingsadviseur type 1 voert de oplevering uit van installaties met een enkele ketel en <100 kW

Een PEB verwarmingsadviseur type 2 voert de ontvangsten uit voor ketels gemonteerd in cascades of ketels van > 100 kW

In Wallonië

Uw installatie moet worden geaccepteerd door een geautoriseerde technicus door de regio. (in gasvormige of vloeibare brandstof, afhankelijk van uw installatie)

Het verwarmingssysteemlogboek bevat alle informatie over het gebruik en onderhoud van het verwarmingssysteem. Het is daarom belangrijk om deze goed in te vullen en beschikbaar te houden voor de vakmensen die aan uw verwarmingsinstallatie gaan werken.

Een model van elk type logboek is beschikbaar op de BIM-website.

Type 1 logboek PDF / DOC

Type 2 logboek PDF / DOC

Het verwarmingssysteemlogboek bevat ook het stappenplan van uw installatie PDF / DOC. Deze fiche bevat alle ingrepen die aan uw verwarmingsinstallatie werden uitgevoerd (ontvangst EPB verwarming, periodieke keuring, brandervervanging, enz.)

Elke installatie van meer dan 100kW of een cascadeketelinstallatie wordt beschouwd als type 2.

Het moet worden ontvangen door een PEB-verwarmingsadviseur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij voeren de Acceptatie van type 2 verwarmingsinstallaties uit

Type 2 oplevering en installatie onder 500 kW: 550 euro

Installatie minder dan 1000 kW: 650 euro

Tijdens zijn bezoek zal onze specialist het volgende controleren:

 1. De conformiteit van het verwarmingssysteem
 2. Meting van de verbranding van verwarmingstoestellen (ketels, boiler, enz.)
 3. De aanwezigheid van het logboek
 4. De aanwezigheid van telapparatuur
 5. Het type regeling van de verwarmingsinstallatie en ketels

Ontvangst van een PEB verwarmingsketel kost: 140 €

Een gecombineerde gasregeling + PEB verwarming ontvangst kosten: € 230 (premium pack)

(Je moet in het bezit zijn van een gascontrole + een PEB verwarmingsontvangst om energie- en renovatiepremies te krijgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Veelgestelde vragen PEB verwarming

Dit is een wettelijke verplichting die tot doel heeft uw verwarmings- of airconditioningsysteem te laten controleren door een gediplomeerde professional zoals een monteur van Atlas controls. Na deze controle ontvangt u van de erkende vakman een controledocument dat de conformiteit van uw verwarmingssysteem al dan niet bevestigt. Oftewel een certificaat om niet kwijt te raken!

Het EPB periodieke keuringsattest voor verwarmingsinstallaties is verplicht:

 • Voor olie- en pelletketels: elk jaar in Wallonië en te Brussel.
 • Voor gasketels: de regelgeving verschilt in Wallonië en in Brussel. In Wallonië moeten gasketels om de 3 jaar worden gecontroleerd als het ketelvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 100 kW. Als deze groter is dan 100 kW, moet de controle om de twee jaar worden uitgevoerd. In Brussel moeten gasketels om de twee jaar worden gecontroleerd, ongeacht het vermogen van de ketel.

Naast deze periodieke controles moet u een verwarmings-PEB-controle uitvoeren als:

 • u installeert een nieuwe gasboiler (controle slechts één keer tijdens installatie).
 • u werkt aan het verbrandingsgedeelte van een toestel (bijvoorbeeld: afstellen of vervangen van de brander).
 • u uw ketel verplaatst (zelfs als deze hetzelfde verwarmingssysteem behoudt).

Juridisch gezien is het de eigenaar van de ketel die moet voldoen aan EPB verwarmingsvoorschriften. Het is echter niet uitgesloten dat in het huurcontract staat dat het de verantwoordelijkheid van de huurder is om de cv-ketels en boilers te onderhouden. Voor collectieve systemen zijn dit de mede-eigenaren via hun vereniging van mede-eigenaren vertegenwoordigd door de curator. wie heeft de leiding. Als het verwarmingssysteem tot slot onderworpen is aan een omgevingsvergunning, is het de natuurlijke of rechtspersoon die de houder is die de EPB-verwarmingsregeling moet laten uitvoeren.

De regio's die ter zake bevoegd zijn, kunnen boetes opleggen voor het niet naleven van de milieunormen als u niet de vereiste EPB-verwarmingscontroles heeft uitgevoerd.

Indien u een negatief controleattest voor uw verwarmings-PEB ontvangt, stuurt de technicus dit attest naar de betrokken instantie, namelijk deAWAC voor Wallonië en Brussel-Milieu voor Brussel. Ten tweede heeft u dan 5 maanden de tijd om de nodige wijzigingen aan uw installatie door te voeren. Aan het einde van deze periode zal een nieuwe cheque.

Heeft u een gas- of stookolieketel, een gasboiler of een airconditioningsysteem met een koelvermogen groter dan 12 kW, weet dan dat u moet voldoen aan de EPB verwarmingsvoorschriften.

De EPB verwarmingsregelgeving is daarentegen niet op u van toepassing als u vaste brandstoffen zoals hout gebruikt, als u installaties heeft die plaatselijk volumes verwarmen zoals elektrische radiatoren, pelletkachels en gasconvectoren, of als u een niet omkeerbare warmtepomp.