EPB verwarming

De EPB-verwarming in praktijk

Elke regio legt milieunormen en verwarmingsinstallaties op (ketels, boiler, boiler, enz.).

In Brussel en in de hele Brusselse regio worden die normen door Leefmilieu Brussel uitgevaardigd en heten EPB-verwarming (niet te verwarren met het EPC-certificaat, wat een andere vereiste is).

De EPB verwarmingsnormen leggen een systematische controle op van de verwarmingsinstallaties, de gasemissies van de ketels en het correcte onderhoud van de ketels en geisers.

Atlas Control voert de EPB-ontvangsten uit van de ketels in de 3 regio's.

De periodieke keuring is noodzakelijk voor verschillende reden:

 • Ervoor zorgen dat de installatie veilig is
 • Premies te bekomen
 • Een woning te huren
 • Zijn huis te verzekeren

EPB-verwarming type 1 (ketel < 70kW) : 140€

Ontdek onze gecombineerde aanbiedingen

Tijdens zijn bezoek voert ons inspecteur de volgende elementen uit:

 1. Nalevering van de regionale regelgeving (Brussel, Wallonië en Vlaanderen)
 2. Isolatie van verwarmings- en sanitaire leidingen
 3. Regeling van het verwarmingssysteem (individuele of gedeelde ketel)
 4. Regeling van verwarmingstoestellen (radiatoren, vloerverwarming, convectoren)
 1. De contactgegevens van de eigenaar van de installatie en van de verantwoordelijk voor de werken
 2. De documentatie van de ketel en logboek
 3. Een gemakkelijke toegang tot het verwarmingssysteem (ketel, convector), thermostaat en kleppen

Die is verplicht in het Brussels Gewest wanneer U uw gasapparaat verandert of verplaatst.

Opgelet, sinds 2020 moeten alle gasapparaten gekeurd worden waaronder de boilers en de ketels van minder dan 20 kW.

In het Brussels Gewest

Een EPB-verwarmingskeuring moet door een professional erkend erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemaakt worden.

Een EPB verwarmingsadviseur type 1 voert de oplevering uit van installaties met een enkele ketel en <100 kW.

Een PEB verwarmingsadviseur type 2 voert de ontvangsten uit voor ketels gemonteerd in cascades of ketels > 100 kW.

In Wallonië

Uw installatie moet door een technicus erkend per regio (in gasvormige of vloeibare brandstof, afhankelijk van uw installatie).

Het verwarmingssysteemlogboek bevat alle informatie die nodig is voor het gebruik en onderhoud van het verwarmingssysteem. Het is daarom belangrijk om deze goed in te vullen en beschikbaar te houden voor de vakmensen die aan uw verwarmingsinstallatie gaan werken.

Een model is beschikbaar op de website van BIM.

Logboek type 1 PDF / DOC

Logboek type 2 PDF / DOC

Het logboek bevat ook het stappenplan van uw installatie PDF / DOC. Op deze fiche vindt u alle ingrepen die aan uw verwarmingsinstallatie werden uitgevoerd (ontvangst PEB verwarming, periodieke controle, brandervervanging, enz.).

Alle installaties die een groter vermogen hebben dan 100kW of installaties met meerdere ketels zijn beschouwd als type 2.

Het moet worden ontvangen door een verwarmingsadviseur PEB in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij verzorgen de oplevering van type 2 verwarmingsinstallaties.

Type 2 acceptatie en installatie onder 500 kW: 550 €

Installatie minder dan 1000 kW: 650 €

Tijdens zijn bezoek zal onze specialist het volgende controleren:

 1. De conformiteit van het verwarmingssysteem
 2. De verbrandingsmeting van de verwarmingstoestellen (ketels, boilers…)
 3. De aanwezigheid van het logboek
 4. De aanwezigheid van de telapparaten
 5. De regelingsparameters van het verwarmingssysteem en van de ketels

Een EPB-verwarmingskeuring kost 140€

Een gecombineerd gasregelblok + EPB-ontvangst verwarming kost: € 245 (bonuspakket)

(Je moet in het bezit zijn van een gascontrole + een PEB verwarmingsontvangst om energie- en renovatiepremies te krijgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Veelgestelde vragen over de EPB-verwarming

Het is verplicht zijn verwarmingssysteem te laten uitvoeren door een professional erkend zoals een monteur van Atlas Control. Na deze controle ontvangt u van de erkende vakman een controledocument dat de conformiteit van uw verwarmingssysteem al dan niet bevestigt. Oftewel een certificaat dat niet verloren mag gaan!

Die is verplicht voor:

 • De mazout- en pelletketels: elk jaar in Wallonië en Brussel.
 • De gasketels: de regelgevingen verschillen in Wallonië en Brussel. In Wallonië moet de keuring van de gasketels met een vermogen van hoogstens 100kW elke 3 jaar plaatsnemen. Als hoger dan 100kW dan moet die elk 2 jaar uitgevoerd worden. In Brussel moet de installaties elk 2 jaar gecontroleerd worden in beide gevallen.

Naast die periodische keuringen moet een EPB-verwarmingscontrole ook uitgevoerd worden:

 • Bij de plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas (die keuring gebeurt maar een keer)
 • Bij een interventie op het verbrandingsgedeelte van het toestel (bv: afstelling of vervanging van de brander)
 • Bij de verplaatsing van een verwarmingsketel op hetzelfde verwarmingssysteem

Juridisch gezien is het de eigenaar van de ketel die moet voldoen aan de de regelgeving. Het is echter niet uitgesloten dat in het huurcontract staat dat het de verantwoordelijkheid van de huurder is om de cv-ketels en boilers te onderhouden. Voor collectieve systemen zijn het de mede-eigenaars via hun vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigd door de trustee die de leiding heeft. Als het verwarmingssysteem tot slot onderworpen is aan een omgevingsvergunning, is het de natuurlijke of rechtspersoon die houder is die de EPB-verwarmingsregeling moet laten uitvoeren.

De gewesten zijn bevoegd en kunnen een boete opleggen wegens niet-naleving van de milieunormen.

Als uw verwarmingssysteem niet aan alle vereisten voldoet moet de technicus het attest aanAWAC voor Wallonië en Leefmilieu Brussel voor Brussel verzenden. U beschikt dan over 5 maanden om het systeem conform te maken en een nieuwe EPB-oplevering te doen uitvoeren..

Als U een gas- of stookolieketel hebt, een waterverwarmingstoestel op gas of een klimaatregelingssysteem waarvan het koelvermogen groter is dan 100kW, merk op dat U U aan die regelgeving moet onderwerpen.

Daarentegen bent U niet bezorgd als U vaste brandstoffen (zoals hout), elektrische radiatoren, pelletkachels of gasconvectoren gebruikt of als U een warmtepomp hebt die niet omkeerbaar is.