EPB verwarming

De EPB-verwarming in praktijk

Elke regio legt milieunormen en verwarmingsinstallaties op (ketels, boiler, boiler, enz.).

In Brussel en in de hele Brusselse regio worden die normen door Leefmilieu Brussel uitgevaardigd en heten EPB-verwarming (niet te verwarren met het EPC-certificaat, wat een andere vereiste is).

De EPB verwarmingsnormen leggen een systematische controle op van de verwarmingsinstallaties, de gasemissies van de ketels en het correcte onderhoud van de ketels en geisers.

Atlas Control voert de EPB-ontvangsten uit van de ketels in de 3 regio's.

De periodieke keuring is noodzakelijk voor verschillende reden:

 • Ervoor zorgen dat de installatie veilig is
 • Premies te bekomen
 • Een woning te huren
 • Zijn huis te verzekeren

PEB verwarming ontvangst type 1 (ketel < 70kW): €160

Ontdek onze gecombineerde aanbiedingen

Tijdens zijn bezoek voert onze keurder volgende elementen uit:

 1. Nalevering van de regionale regelgeving (Brussel, Wallonië en Vlaanderen)
 2. Isolatie van verwarmings- en sanitaire leidingen
 3. Regeling van het verwarmingssysteem (individuele of gedeelde ketel)
 4. Regeling van verwarmingstoestellen (radiatoren, vloerverwarming, convectoren)
 1. De contactgegevens van de eigenaar van de installatie en de persoon die verantwoordelijk is voor de werken.
 2. De documentatie van de ketel en logboek
 3. Een gemakkelijke toegang tot het verwarmingssysteem (ketel, convector), thermostaat en kleppen

Die is verplicht in het Brussels Gewest wanneer U uw gasapparaat verandert of verplaatst.

Let op: Sinds 2020 moeten alle gastoestellen gekeurd zijn, dus ook boilers en boilers van < 20 kW

In het Brussels Gewest

Een EPB-verwarmingskeuring moet door een erkende vakman erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemaakt worden.

Een EPB verwarmingsadviseur type 1 voert acceptatietesten uit voor installaties met één ketel en < 100 kW.

Een EPB verwarmingsadviseur type 2 voert acceptatietesten uit voor ketels in cascadeopstelling of ketels > 100 kW.

In Wallonië

Uw installatie moet worden goedgekeurd door een door de regio erkende technicus (in gasvormige of vloeibare brandstof, afhankelijk van uw installatie).

Het verwarmingssysteemlogboek bevat alle informatie die nodig is voor het gebruik en onderhoud van het verwarmingssysteem. Het is daarom belangrijk om deze goed in te vullen en beschikbaar te houden voor de vakmensen die aan uw verwarmingsinstallatie gaan werken.

Van elk type is een logboekmodel beschikbaar op de website van het BIM.

Logboek type 1 PDF / DOC

Logboek type 2 PDF / DOC

Het logboek bevat ook het stappenplan van uw installatie PDF / DOC. Op dit blad staan ​​alle interventies die zijn uitgevoerd aan uw verwarmingsinstallatie (PEB ontvangst verwarming, periodieke keuring, vervanging van de brander, etc.).

Alle installaties die een groter vermogen hebben dan 100kW of installaties met meerdere ketels zijn beschouwd als type 2.

Het moet worden ontvangen door een verwarmingsadviseur PEB in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij verzorgen de oplevering van type 2 verwarmingsinstallaties.

Acceptatie en installatie type 2 onder 500 kW: € 600,-

Installatie minder dan 1000 kW: €700

Tijdens zijn bezoek zal onze specialist het volgende controleren:

 1. De conformiteit van het verwarmingssysteem
 2. De verbrandingsmeting van de verwarmingstoestellen (ketels, boilers…)
 3. De aanwezigheid van het logboek
 4. De aanwezigheid van de telapparaten
 5. De regelingsparameters van het verwarmingssysteem en van de ketels

Een PEB-verwarmingsketel ontvangstkosten: € 160,-

Een gecombineerde gasbediening + PEB verwarming ontvangstkosten: € 260 (bonuspakket)

(Je moet in het bezit zijn van een gascontrole + een PEB verwarmingsontvangst om energie- en renovatiepremies te krijgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Veelgestelde vragen over de EPB-verwarming

Dit is een wettelijke verplichting die tot doel heeft uw verwarmings- of airconditioningsysteem te laten controleren door een erkende vakman zoals een technicus van Atlas Contrôle. Na deze controle ontvangt u van de erkende vakman een controledocument dat de conformiteit van uw verwarmingssysteem al dan niet certifieert. Met andere woorden: een certificaat om niet verloren te laten gaan!

Die is verplicht voor:

 • De mazout- en pelletketels: elk jaar in Wallonië en Brussel.
 • De gasketels: de regelgevingen verschillen in Wallonië en Brussel. In Wallonië moeten gasketels elke 3 jaar gecontroleerd worden als het vermogen van de ketel gelijk is aan of kleiner is dan 100 kW. Als deze groter is dan 100 kW, moet de controle elke twee jaar worden uitgevoerd. In Brussel moeten gasboilers elke twee jaar gekeurd worden, ongeacht het vermogen van de ketel.

Naast die periodische keuringen moet een EPB-verwarmingscontrole ook uitgevoerd worden:

 • Bij de plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas (die keuring gebeurt maar een keer)
 • Bij een interventie op het verbrandingsgedeelte van het toestel (bv: afstelling of vervanging van de brander)
 • Bij de verplaatsing van een verwarmingsketel op hetzelfde verwarmingssysteem

Juridisch gezien is het de eigenaar van de ketel die moet voldoen aan de de regelgevingHet is echter niet onmogelijk dat in het huurcontract staat dat het onderhoud van de ketels en boilers de verantwoordelijkheid van de huurder is. Bij collectieve systemen zijn het de mede-eigenaren via hun vereniging van mede-eigenaren vertegenwoordigd door de trustee die de leiding hebben. Tenslotte is het, indien de verwarmingsinstallatie milieuvergunningsplichtig is, de natuurlijke of rechtspersoon die de houder ervan is, die de EPB-verwarmingskeuring moet laten uitvoeren.

De gewesten zijn ter zake bevoegd en kunnen boetes opleggen wegens het niet naleven van de milieunormen als u de vereiste EPB-verwarmingscontroles niet heeft uitgevoerd.

Indien u een negatief keuringsattest voor uw verwarmings-EPB ontvangt, stuurt de technicus dit attest naar de betrokken instantie, namelijk,AWAC voor Wallonië en Leefmilieu Brussel voor Brussel. Ten tweede heeft u dan 5 maanden de tijd om de nodige wijzigingen aan uw installatie door te voeren. Aan het einde van deze periode zal het nodig zijn een nieuwe EPB-oplevering te doen uitvoeren..

Als U een gas- of stookolieketel heeft, een gasboiler of een airconditioningsysteem met een koelvermogen groter dan 12 kW heeft, houd er dan rekening mee dat u moet voldoen aan de PEB-verwarmingsvoorschriften.

Aan de andere kant heeft u geen last van de EPB-verwarmingsregelgeving als u vaste brandstoffen zoals hout gebruikt, als u over systemen beschikt die lokaal volumes verwarmen zoals elektrische radiatoren, pelletkachels en gasconvectoren, of als u een niet-omkeerbare warmtebron-pomp heeft.