Gas keuring

Gas

De gascontrole in Brussel heeft tot doel de veiligheid van de installatie te garanderen. Het moet worden uitgevoerd door een erkend organisme.

Het Brussels Gewest en Brussel vereisen conformiteitsattesten en gascontroles voor toeristische verhuur in Brussel of in het Brussels Gewest.

Atlas Contrôle is een Brusselse organisatie die in heel België werkt, maar vooral in Brussel. Onze responstijden zijn korter in Brussel.

Bestel uw gasregelblok vanaf € 130

Stuur ons een bericht

Contacteer ons op 02 726 6404

Het controleren van de gasinstallatie is verplicht vóór elke meteropening door de GRD van Brussel en het Brussels Gewest (Sibelga)

Opening van een meter in Brussel: 130 € (realisatie van isometrische diagrammen: 20 €)

Na talrijke ongevallen met niet-conforme installaties, vereisen het Brussels Gewest en Brussel, via hun gasdistributienetbeheerder, een gascontrole voordat een gasmeter wordt geopend.

Aangezien de woning in Brussel bestaat uit oude gebouwen en gasinstallaties, moet er speciale aandacht worden besteed aan de gasinstallatie om conformiteit te krijgen tijdens de gascontrole.

De periodieke keuring van de gasinstallatie in Brussel is om verschillende redenen noodzakelijk:

 • Ervoor zorgen dat de installatie veilig is
 • Te krijgen Brusselse milieubonussen 
 • Om zijn activiteit als handelaar uit te oefenen
 • Om uw huis of bedrijf te verzekeren
 • Om een vermogensverhoging aan te vragen

Periodieke keuring: 130 €

Ontdek ook onze gecombineerde aanbiedingen.

Tijdens zijn bezoek zal onze inspecteur de volgende punten controleren :

 1. De dichtheid van de gasleidingen en hun correcte installatie.
 2. Aansluiting van alle verbrandingstoestellen (ketel, kookplaat, kachel enz)
 3. Alle rookgasafvoeren en hun conformiteit met de toestellen.
 4. De verluchting van het lokaal waarin de gastoestellen zijn geïnstalleerd.
 1. Contactgegevens van de eigenaar van de installatie en de persoon die verantwoordelijk is voor het werk.
 2. Indien beschikbaar, het schema van de gasinstallatie
 3. Indien beschikbaar, de EAN-code waarmee de gasinstallatieaansluiting op de factuur wordt geïdentificeerd.

Verkoop van een woning: het is niet verplicht de gasinstallatie te controleren. Het kan nochtans zinvol zijn voor de toekomstige koper. Om de installatie te laten controleren voor zijn eigen veiligheid.

Toeristische verhuur: wanneer u uw woning verhuurt (airbnb, gasten verbijf) is het verplicht uw gasinstallatie te controleren. Een verslag van minder dan 2 jaar moet aangeleverd worden om een verhuur vergunning te ontvangen.

Lange termijn verhuur: het is niet verplicht zijn elektrische installatie te controleren. Het is toch interessant een conformiteitcertificaat aan zijn huurder te geven om niet verantwoordelijk te zijn in geval van een ongeval.

De normen zijn volgende:

NBN B61-001 Verwarmingssystemen in gebouwen – Ontwerpen van stookafdelingen – Totaal nominaal vermogen groter dan 70 kW.

NBN B61-002 Verwarmingssystemen in gebouwen – Ontwerpen van stookafdelingen – Totaal nominaal vermogen kleiner dan 70 kW.

NBN D51-003 Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen – Algemene bepalingen.

NBN D51-004 Installaties voor brandbaar gas lichter zijn dan lucht, verdeeld door leidingen – Bijzondere installaties.

NBN D51-006 Gasinstallaties voor commercieel butaan of commercieel propaan in ontspannen gasfase met een maximum werkdruk (MOP) van 5 bar.

Atlas Controle is bezig met een toegankelijke cursus om de basis van standaarden te leren. Kom hier zeer binnenkort terug.

In Wallonië moet de ingebruikneming van een stookruimte waarvoor de geïnstalleerde capaciteit groter is dan 400kW door een erkend keuringsorganisme gemaakt worden. (AGW van 29/01/2009, art.11, §2)

Elke regio definieert zijn milieuregels. In Brussel en in het hele Brusselse Gewest zijn de gewestelijke regels streng om onnodig gasverbruik door de ketels te beperken.

Deze normen verschillen naargelang het geïnstalleerde vermogen van de gastoestellen.

Alle gasinstallaties moeten voldoen aan: het EPB verwarmingsreglement voor het Brussels Gewest.