Gas keuring

Bij controle van de gasinstallatie wordt u gevraagd om een isometrisch diagram in drievoud. Het beschrijft de installatie ondubbelzinnig. Deze, aangeleverd door de installateur, is verplicht voor het openen van een meter. Onze inspecteur kan dit schema ook maken tegen een toeslag van 20 € incl. btw (reeds inbegrepen in de prijs in het geval van een controle voor het openen van de meter). Hiervoor moeten de gasleidingen zichtbaar zijn en moet de persoon die bij de controle aanwezig is het traject van de leidingen, hun lengte en diameter kunnen beschrijven. Het verdient daarom de voorkeur dat de installateur aanwezig is.

 

Voorbeelddiagram

Voorbeeld van een leeg diagram

 

Dit diagram wordt gebruikt om het drukverlies van de gasleidingen tussen de meter en de daarop aangesloten apparatuur te berekenen. Hij hervatte:

 

 • Pijplengtes
 • Buisdiameters
 • Type gebruikte materialen
 • Managementwijzigingen
 • Uitrusting
 • Kleppen
 • Jouw
 • Consumentenapparaten

De conformiteitscontrole van het gastoevoernet betreft de volledige gasinstallatie, van de uitgang van de meter tot de rookgasafvoerschoorstenen, die door alle leidingen lopen (flexibel of star).

Deze controle is verplicht:

 • Wanneer de meter moet worden geopend door de netbeheerder (GRD) zoals Sibelga, ORES, RESA, Fluvius (zie koninklijk besluit van 28/06/1971 tot vaststelling van de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en exploitatie van leidinggasdistributie-installaties)
 • Bij wijziging van de installatie (meter verplaatsen, gastoestel plaatsen of vervangen, leidingen verlengen etc.)
 • Voor toeristische verhuur (airbnb, pension, enz.) moet een attest van minder dan 2 jaar worden overlegd bij de inschrijving van toeristische accommodatie bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Daarna moet het om de 5 jaar vernieuwd worden.

Deze controle is niet verplicht in de volgende gevallen:

 • Bij de verkoop van een woning
 • Voor een lange termijn verhuur

Wel is het verstandig om de installatie te laten controleren om de veiligheid van de toekomstige koper of huurder te waarborgen. Anderzijds zorgt dit ervoor dat de verkoper of de verhuurder vrijgesteld kan worden van aansprakelijkheid in geval van een ongeval.

Een installatie-inspectierapport kan ook worden opgelegd door de stad/gemeente, de brandweer, de bank/verzekeringsmaatschappij of een sociaal makelaarskantoor om de bewoners te beschermen tegen een mogelijk ongeval door een vervallen installatie of oneigenlijk gebruik. Het kan ook nodig zijn om bonussen uit verschillende regio's te krijgen.

Deze controle is ook sterk aan te raden wanneer u vermoedt dat de installatie lekt.

De frequentie van deze controle is afhankelijk van de door de overheid opgelegde termijn.

Tijdens zijn bezoek controleert onze inspecteur het volgende:

 • De dichtheid van gasleidingen op basis van tests en hun installatieconformiteit
 • Aansluiting van verbrandingstoestellen (ketel, kachel, kachel, enz.)
 • Alle gasafvoerleidingen en hun conformiteit volgens de toestellen
 • Ventilatie van ruimtes waar gastoestellen staan

Terwijl het gas door de leidingen beweegt, is het noodzakelijk om ze zo te dimensioneren dat ze een drukverlies van maximaal 1 mbar hebben bij de inlaat van de verbrandingstoestellen. In het geval dat het drukverlies groter is, naast een non-conformiteit, kunnen de apparaten mogelijk niet correct werken. We controleren daarom of het gedeelte van de toevoerkanalen het debiet ondersteunt dat nodig is voor de goede werking van gastoestellen zoals ketels, kookplaten, gasfornuizen, enz.

Elke leiding die op aansluiting van een apparaat wacht, moet worden afgedicht met een plug.

De gehele installatie moet goed bereikbaar zijn: de gasmeter, de gasleidingen, de ruimten waar de gastoestellen staan en, indien van toepassing, de afsluiter en de gasslang.

U moet verstrekken:

 • De contactgegevens van de eigenaar van de installatie en de persoon die verantwoordelijk is voor het werk
 • Indien aanwezig het schema van de gasinstallatie
 • Indien beschikbaar, de EAN-code die de aansluiting van de gasinstallatie identificeert zoals vermeld op de factuur

De besturing van een propaangasinstallatie is essentieel om toestemming te krijgen om de tank te vullen.

Omdat butaan en propaan zwaarder zijn dan lucht, moeten er specifieke voorzieningen worden getroffen om elk risico in huis te vermijden. De brandstofopslag is vloeibaar en vereist een dubbele expansie aangepast voor een veilige installatie. Ten slotte moeten de apparaten compatibel zijn en indien nodig aangepast door de fabrikant.

Wat aardgas betreft, is het noodzakelijk om een isometrisch diagram van de leidingen te tekenen om de juiste werking van de installatie te garanderen. De drukverliezen moeten ook zo worden gedimensioneerd dat ze een maximale drukval van 1 mbar hebben bij de inlaat van de verbrandingstoestellen. Het propaan was bij verschillende drukken aanwezig in de installatie, de berekening van de drukverliezen dient aangepast te worden. In het geval dat het drukverlies groter is, naast een non-conformiteit, kunnen de apparaten mogelijk niet correct werken. We controleren daarom of het gedeelte van de toevoerkanalen het debiet ondersteunt dat nodig is voor de goede werking van gastoestellen zoals boilers, kookplaten, gasfornuizen, enz.

Cerga is een kwaliteitslabel toegekend door de Association Royale des Gaziers de Belgique (ARGB).

Dit certificaat wordt door onze diensten tegelijk met het conformiteitsrapport ingediend.

Om de meter te openen, moet de installatie zijn uitgerust met een meetpunt waarop de testapparatuur kan worden aangesloten (behalve voor oude installaties geleverd door een G4- of G6-meter). De meter moet worden geplaatst en de apparaten moeten worden geplaatst en aangesloten op de gasleiding en hun leidingen.

Toegang moet worden verleend tot consumentenapparatuur en hun technische documentatie, tot de schoorsteenaansluiting en tot de luchttoevoer en -afvoer.

Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, is het Cerga-certificaat dat aan u wordt uitgereikt niet-conform en is een nieuwe controle nodig zodra deze punten zijn opgelost.

Alle interieurinstallaties moeten:

 • Voldoende mechanische en chemische bestendigheid hebben en geschikt zijn voor de belastingen waaraan het bij normaal bedrijf kan worden blootgesteld
 • Binnen in het gebouw moeten alle elementen bestand zijn tegen hoge temperaturen (type RHT).

De buizen:

Voor montage moet een minimaal aantal fittingen worden gebruikt (gebruik dus bij voorkeur standaard lengtes). De accessoires moeten voldoende weerstand bieden volgens de norm NBN EN 10242. Ze zijn dus gemaakt van koper, messing of smeedbaar gietijzer.

 • Koperen buizen: 

 • De leidingen moeten beantwoorden aan de norm NBN EN 1057 en in de fabriek gecoat zijn met een compacte kunststofmantel volgens de norm NBN EN 13329.
 • Draadsnijden, montage van koperen leidingen door middel van felsen en krimpen tussen een stalen leiding en een koperen leiding zijn verboden.
 • Wanneer de flenzen in het gebouw worden geplaatst, moeten de voegen bestand zijn tegen een temperatuur van 650 ° C.
 • Er kunnen alleen 3-delige fittingen van koper of koperlegering worden gebruikt.
 • Knelkoppeling (bicone): maximale diameter DN 28 - geheel in koper of koperlegering (messing, brons) - ring niet gespleten - 2 schouders op de krimpring - buis ondersteund over een lengte van minimaal 0,7 x le buitendiameter.
 • Voor buizen van R220-kwaliteit, dat wil zeggen gegloeid, moet een interne buisversterking (nozzle) worden gebruikt.
 • De diameter moet maximaal DN54 . zijn
 • Op de buitenmuur moeten de volgende markeringen zichtbaar zijn:
  • Naam van de fabrikant en/of geregistreerd handelsmerk
  • Nominale druk in bar (voorafgegaan door PN met een min van 0,2 bar)
  • Buitendiameter in mm van de koperen leiding waarop de fitting is gemonteerd
  • De letters GT (Gas Temperatur) geven aan dat de buis van het RHT-type is
  • "/" Gevolgd door de druk in bar gebruikt tijdens de RHT-test
  • Een gasaansluiting moet aan beide zijden een gele rechthoek hebben
 • Koperen buizen kunnen niet te veel worden verpletterd
 • Ze moeten voldoende mechanische weerstand garanderen tegen buigen, torsie, tractie en trillingen.
 • De nominale afmeting van het accessoire moet gelijk zijn aan die van de buis
 • Het krimpen moet zorgen voor een gecontroleerde en blijvende vervorming van de elementen en voldoen aan de instructies van de fabrikant van de persfitting.
 • Stalen buizen:

 • De leidingen moeten aan de volgende normen voldoen:
  • Koolstofstaal (blauwe of zwarte buizen): NBN EN 10255, NBN EN 10208-1, NBN EN ISO 3183 of NBN EN 2016-1
  • Gegalvaniseerd staal: NBN EN 10255, NBN EN 10208-1, NBN EN ISO 3183 of NBN EN 2016-1. Ze worden in de fabriek thermisch verzinkt volgens de norm NBN EN 10240.
  • Roestvrij staal: NBN EN 10217-7, NBN EN 10312 of NBN EN 10216-5
 • De montage gebeurt van begin tot eind met een boog of toorts, behalve voor gegalvaniseerde stalen buizen. Het vulmetaal moet geschikt zijn voor het basismateriaal.
 • Sterk solderen is verboden.
 • De buitendraad loopt taps toe terwijl de binnendraad cilindrisch is.
 • Wanneer de flenzen in het gebouw worden geplaatst, moeten de voegen bestand zijn tegen een temperatuur van 650 ° C.
 • Koppelstuk (3 stuks): metaal-op-metaal contact, van smeedbaar gietijzer dat voldoet aan de norm NBN EN 10242.
 • Voor roestvrijstalen buizen:
  • 3-delige aansluiting: metaal-op-metaal contact. De fittingen moeten ook van roestvrij staal zijn.
  • Knelkoppeling: ze moeten van roestvrij staal zijn met 2 schouders op de krimpring en met een diameter van max. DN 28.
  • Krimpverbinding: ze worden geperst op roestvrijstalen buizen die enkel beantwoorden aan de norm NBN EN 10312.
 • PE (polyethyleen) buizen: 
  • De leidingen moeten voldoen aan de norm NBN EN 1555-2.
  • De montage gebeurt met lasapparaten die voldoen aan de ISO 12176-2 norm (electroweld).
  • Alleen elektrolasmoffen zijn toegestaan.
  • Elke mechanische trekvaste koppeling moet worden gebruikt met de juiste buisvormige interne wapening om langzame elastische vervorming van de PE-buis te voorkomen.
  • Het is verboden de PE in contact te brengen met lijmen, vetten of oliën.
 • PLT-leidingset (opvouwbare slang)
  • De PLT-leidingset moet voldoen aan de norm NBN EN 15266.
  • Voor de installatie van de kit is het noodzakelijk om de instructies van de PLT-handleiding, die van de norm NBN EN 15266 en de instructies van de fabrikant te volgen.
  • Elke fitting moet na de lektest worden geïsoleerd met zelfvulkaniserende wikkeltape of krimpkous.
  • Bij het hardsolderen van een PLT / koperen overgangsfitting moet erop worden gelet dat het vloeimiddel voor het hardsoldeer niet in contact komt met de PLT-buizen.
  • De kit kan niet na een afsluiter van een gastoestel worden geïnstalleerd.
 • Metalen slangen (RVS) mogen alleen in binneninstallaties worden gelegd als gelijktijdig aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Moeilijkheden bij het gebruik van een stijve pijp
 • Verbinding voldoet aan mechanische assemblages
 • De hele slang en fittingen zijn niet ingebed of ingebed in de dekvloer
 • De slang kan niet door een muur, een scheidingswand of de vloer gaan
 • Het is zo geplaatst dat het niet wordt verpletterd, getrokken of gedraaid
 • De buigradius van de slang is niet minder dan voorgeschreven door de fabrikant
 • Het is niet in serie geplaatst
 • Het voldoet aan de kenmerken: ARGB goedgekeurd - metalen RHT - maximale lengte van 2 m

Overgangsfittingen tussen buizen of hulpstukken van verschillende materialen moeten zijn gemaakt van materialen die zijn goedgekeurd voor de montage van de twee soorten buizen en aan beide zijden van de verbinding zijn voorzien van een montagemiddel dat is goedgekeurd voor buizen met aansluiting. Elke vorming van een galvanisch koppel moet worden vermeden.

Koperen buizen of hulpstukken kunnen niet aan stalen buizen of hulpstukken worden gelast. De overgang naar draadsnijden moet worden gedaan met een compressie-, pers- of hardsoldeerfitting van messing of brons.

Wanneer er verwarringsgevaar bestaat met betrekking tot de identificatie van de leidingen, moeten deze leidingen worden geïdentificeerd door een gele markering (verf, opschrift 'aardgas' of zelfklevende strips).

De afsluiters en afsluiters:

De afsluitklep is de klep die voorafgaat aan een gebruiksapparaat. Het moet zichtbaar en toegankelijk zijn.

De blokklep wordt gebruikt om een deel van de installatie te isoleren. Het wordt gebruikt in de volgende gevallen:

 • Een uitbreiding van de installatie 
 • Stroomopwaarts van elke passerende gasmeter 
 • Wanneer de installatie is uitgebreid 
 • in de 1eh ruimte waar de gasleiding ondergronds of bovengronds het gebouw binnenkomt
 • Op de inkomende leiding van elke wooneenheid
 • Bij de gastoevoer naar de stookruimte
 • Wanneer een gasmeter van Beheerder meerdere gebouwen voedt, dient buiten het gebouw een afsluiter te worden geplaatst om de installatie onafhankelijk te maken van de andere.
 • Wanneer gastoestellen en hun afsluiters niet toegankelijk zijn
 • Bij de ingang van een horizontale goot

Afsluiters of afsluiters moeten aan de volgende normen voldoen:

 • NBN EN 331: afsluiters van koperlegering voor koolstofstalen, gegalvaniseerde stalen en koperen gasleidingen
 • NBN EN 13774: stalen afsluiters voor ondergrondse stalen gasleidingen
 • NBN EN 1555-4: PE-afsluiters voor ondergrondse PE-leidingen
 • NBN EN 13774 of NBN EN 14141: roestvrijstalen afsluiters voor roestvrijstalen buizen

De open/gesloten stand moet eenduidig zijn (gesloten stand als de kruk loodrecht op de buis staat - open stand als de kruk evenwijdig aan de buis staat). Vrije ventielen (wachten op het aansluiten van een apparaat) moeten altijd in de gesloten stand staan en worden afgedicht met een geschroefde metalen dop of dop.

Het gebruik van een verwijderbare sleutel is verboden.

De kleplegering is koper, gietijzer of staal.

Ze moeten zijn ontworpen voor aardgas en toegepaste druk.

Bij plaatsing in een gebouw moeten de afsluiters bestand zijn tegen een temperatuur van 670 °C en voorzien zijn van een ARGB-markering (anders moeten ze effectief worden beschermd tegen temperatuurstijging).

Bij plaatsing buiten een gebouw verdient het de voorkeur dat de afsluiters worden ingegraven en op een bepaalde afstand van het gebouw.

Bescherming tegen corrosie:

Om galvanische corrosie te voorkomen, mag de leiding niet in metaal-op-metaal contact komen met andere leidingen of kabels (behalve de aansluitingen van gastoestellen en samenstellen met potentiaalvereffende geleiders conform de RGIE).

De bovengrondse leidingen moeten worden aangesloten op de potentiaalvereffening van het gebouw. Een begraven metalen buis moet galvanisch worden geïsoleerd van de bovengrondse metalen buis of van de buis in het gebouw met behulp van isolerende verbindingen of geïsoleerde flenzen.

De leidingen kunnen worden beschermd door een in de fabriek aangebrachte coating (polyethyleen of poedercoating) of door een verfsysteem (butyl- of vettige coatingstrips of warmtekrimpbare materialen). 

Een gasleiding moet worden beschermd door een individuele huls (van koper, staal, roestvrij staal, polyethyleen, polypropyleen of ander geschikt synthetisch materiaal) wanneer deze door een muur of de vloer gaat. De bescherming van een metalen omhulsel gebeurt door middel van een synthetische coating. Bij het oversteken van een vloer die is blootgesteld aan vocht, moet de hoes minimaal 5 cm boven de vloer uitsteken. Het dient gas- en waterdicht te worden verankerd in de muur of de grond. De mantel kan de brandwerendheid van het gebouw niet negatief beïnvloeden. Alleen lassen kunnen worden gebruikt als fitting in een huls.

De route en bereikbaarheid van de leidingen:

Ze kunnen niet in de volgende risicogebieden worden geplaatst:

 • Liftschachten
 • Afvoerkanalen voor verbrandingsproducten
 • Ventilatie- en airconditioningkanalen
 • Water kanalen
 • riool mangaten
 • Drop schedes
 • Holle constructie-elementen

Hun lay-out moet in rechte lijnen gebeuren, waarbij de richtingsveranderingen en het aantal verbindingen of lassen zoveel mogelijk worden beperkt. Het is verboden andere leidingen aan de gasleiding te bevestigen.

De leidingen moeten zo worden geplaatst dat er geen belasting of vervorming wordt veroorzaakt door de effecten van uitzetting en spanningen op het gebouw. Aangezien de compensatoren kwetsbaar zijn en een risico op lekkage inhouden, moet het gebruik ervan tot een minimum worden beperkt.

Klemmen en beugels zijn verplicht wanneer de leidingen aan de muur worden bevestigd. Ze zijn geschikt voor de diameter en het gewicht van de slang en worden in de buurt van elke klep, T-stuk, richtingsverandering en expansievoorziening geplaatst. Er moeten steun- en bevestigingselementen worden gebruikt om het gewicht van de verticale buizen te dragen. Elektrische isolatie tussen de kraag en de buis moet ook worden aangebracht wanneer de gebruikte kragen en steunen van een ander metallisch materiaal zijn dan dat van de buis. 

PLT-buizen kunnen worden bevestigd met klemmen of plastic banden en kunnen lagen vormen zonder openingen ertussen. 

De afstand tussen de gasleidingen en andere leidingen of kabels moet minimaal 4 cm zijn. Bij ondergrondse leidingen moet de afstand groter zijn dan 10 cm bij kruisingen en 20 cm bij parallelle aanleg.

Leidingen die buiten het gebouw worden gelegd, worden ingegraven tot een diepte van minimaal 60 cm. Ze moeten over de gehele lengte en zonder onderbreking worden ondersteund. De sleuf wordt gevuld met zand of neutrale aarde. Een geel waarschuwingslint met de woorden 'gas-gas' wordt 20 cm boven de leiding geplaatst. Voor het plaatsen van de gasleidingen kan een reserveleiding worden gebruikt, maar er kan geen andere leiding in dezelfde leiding worden geplaatst.

Ventilatie van installatieruimten voorzien van lekkende voorzieningen van het type A en B:

Deze ventilatie dient te worden voorzien in nieuwbouw, gerenoveerde gebouwen waarvan de gasinstallatie of het ontruimingssysteem een wijziging heeft ondergaan of bij het plaatsen van een extra of vervangend toestel. Deze ventilatie is niet nodig als het geïnstalleerde apparaat een fornuis, kookplaat, oven, fornuis of type C-apparaat is.

Ventilatie moet permanent, voldoende en niet blokkeerbaar zijn. De openingen moeten leiden naar het onderste deel van de installatieruimte (een opening die niet zowel als luchtinlaat als luchtuitlaat kan worden gebruikt). De doorsnede van de openingen mag nooit kleiner zijn dan 50 cm². De opening moet zich onderaan in de kamer bevinden wanneer de verbrandingsluchttoevoer plaatsvindt via een verticaal kanaal.

Voor een type A-apparaat1AS, moet een hoge ventilatieopening of kanaal worden voorzien in direct contact met de buitenlucht.

In het geval van afvoer van de vervuilde lucht door natuurlijke ventilatie via een opening, moet deze zich in het hoogste deel van de gebruiksruimte bevinden, dat deze zich altijd bovenaan boven het uitgangsniveau van apparaten van het type A bevindt en dat het opent direct naar buiten. Als het wordt uitgevoerd door een hoog ventilatiekanaal, moet de uitlaat van het kanaal altijd in het hoogst mogelijke deel zijn, boven het uitgangsniveau van apparaten van het type A en zo verticaal en recht mogelijk. De minimale doorsnede is zo berekend dat de drukval in het kanaal wordt beperkt. Bij mechanische ventilatie moet het ventilatiedebiet minimaal 7l/s zijn.

Evacuatie van verbrandingsproducten:

Alle apparaten moeten worden aangesloten op een afvoerkanaal, behalve in de volgende gevallen:

 • Fornuis, kookplaat, oven, fornuis
 • Type A wasmachine en koelkast1AS (nominaal vermogen van max. 10 kW)
 • Type A3-apparaten die buiten worden geïnstalleerd
 • Gasaangedreven heteluchtblazers voor landbouwtoepassingen en aanvullende bijverwarming
 • Type B droger22D of B23D
 • Type A lichte of donkere warmtestralers

Het kanaal moet recht en verticaal zijn, de dichtheid van drukklasse N1 en de lekkagesnelheid van 2,0 l / s.m². Als de leiding al voor andere brandstoffen is gebruikt, moet deze worden geveegd voordat deze voor de gasinstallatie wordt gebruikt.

Voor het reinigen van het kanaal moet aan de onderkant van elk kanaal een onderhoudsopening worden voorzien (deze kan aan de bovenkant van het kanaal worden geplaatst wanneer de uitlaat niet gemakkelijk toegankelijk is). De statiegeldcollector moet aan de onderkant een reinigingspad hebben.

Wanneer de kans bestaat dat regenwater de leiding binnendringt, moet deze door middel van een luchtkering op het riool worden aangesloten. 

Een statische stofzuiger wordt op elk uitlaatkanaal geïnstalleerd wanneer de schoorsteen meerdere kanalen heeft om de trek te bevorderen (er is geen bewegend deel of verstelbare opening nodig).

Het kanaal moet een corrosiebestendige buis hebben wanneer het kanaal wordt gebruikt voor condensatietoestellen.

De uitlaat van het natuurlijke tochtafvoerkanaal mag zich niet in een statische overdrukzone bevinden en moet zich op een hoogte van minimaal 2,5 m boven de uitlaat van het toestel bevinden (behalve toestellen van het type B22P en B23P). Er moeten speciale maatregelen worden genomen in verband met de effecten van de wind en in overeenstemming met de helling van het dak (voorbeeld: wanneer de helling van het dak groter is dan 23°, moet de uitlaat zo dicht mogelijk bij de nok en op minimaal 1 m boven het dak).

De sectie moet de natuurlijke start van de loting mogelijk maken. De vrije doorsnede tussen de regenbescherming en de afvoer van het afvoerkanaal moet minimaal gelijk zijn aan 2x de doorsnede van dit kanaal en zonder enig bewegend deel.

Isolatieproducten in bulk die gevoelig zijn voor bezinking zijn verboden.

Voordat de omkasting wordt uitgevoerd, moet het afvoerkanaal worden geveegd. Het moet bestand zijn tegen de mechanische, thermische en chemische gebruiksomstandigheden en de stabiliteit moet worden gegarandeerd door geschikte steunen. Het schone gedeelte van de behuizing moet zorgen voor een goede afwatering.

Voor de afvoer van verbrandingsproducten uit type B toestellen door middel van handmatige trek, moet elk toestel aangesloten worden op een individueel geïntegreerd of autonoom kanaal. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld: een aardgastoestel en een toestel dat een andere brandstof gebruikt, kunnen op dezelfde leiding worden aangesloten als hun gelijktijdige werking niet mogelijk is.

Ventilatie van installatieruimten voorzien van type C toestellen:

Ruimten met gebruikerstoestellen dienen te worden geventileerd met uitzondering van toestellen van het type C met een totaal vermogen van minder dan 70 kW en anders dan een cv-ketel. Wanneer het nominaal vermogen groter is dan of gelijk is aan 70 kW, is het noodzakelijk een bovenventilatie te voorzien met een minimum doorsnede ¼ van de totale doorsnede van de kanalen met een minimum van 200 cm² en een lage ventilatie met een minimum doorsnede ½ van de bovenste ventilatiesectie met een min van 200 cm².

De kanalen voor de toevoer van verbrandingslucht, de afvoer van de verbrandingsproducten, de toestellen om het toestel op deze kanalen aan te sluiten en de terminal moeten uitgevoerd worden met de door de fabrikant voorgeschreven uitrusting en geïnstalleerd worden volgens zijn instructies. De brandwerendheidseisen van het gebouw moeten worden gehandhaafd. Rondom de wand- of dakdoorvoer door de terminal moet voldoende vrije ruimte worden voorzien zodat er geen overlast is voor mensen en om het risico van productrecirculatie, regeninslag in de terminal en brandwonden te voorkomen.

Verbrandingsluchttoevoer en afvoer van verbrandingsproducten van type C-apparaten1, VS3, VS5, VS8, C en C:

Deze apparaten moeten een algemene CE-markering hebben (behalve voor type C-apparaten8). Als hun kanalen horizontaal zijn, moeten de kanalen loodrecht staan op de verticale wand waar ze doorheen gaan. 

Voor type C-apparaten52 en C53, de luchttoevoer en de afvoer van de producten kunnen leiden tot zones met verschillende drukken.

Voor type C-apparaten9, moet de afvoerleiding worden geïnstalleerd in een kanaal dat deel uitmaakt van het gebouw.

Voor type C-apparaten8, kan een afgedicht collectief afvoerkanaal worden gebruikt.

Verbrandingsluchttoevoer en afvoer van verbrandingsproducten uit luchtdichte type C-apparaten4 :

Aansluiting op een gemeenschappelijk verticaal systeem dat uitkomt in het dak kan alleen worden gedaan met apparaten van het type C.42, VS43, VS42P of C43P. De meest voorkomende zijn CLV, 3CE en LAS.

De gebruiksvoorwaarden van de apparaten:

Type A-apparaten:

Een type A boiler1AS is bedoeld om niet langer dan 10 minuten per 1/2 uur te worden gebruikt. Het kan niet worden gebruikt voor de levering van een douche, een badkuip of een sanitair warmwaterpunt. Het plaatsen of vervangen van dit type toestel kan niet meer sinds 01/09/2015.

Type B-apparaten:

Deze apparaten kunnen niet worden gebruikt in een slaapkamer, badkamer of douche of toilet. De vervanging van dit type toestel dat zich in één van de voornoemde kamers bevindt, kan niet meer gebeuren sinds 01/09/2015.

Type B-apparaten11 moet type B . zijn11AS, B11BS of B11CS.

Type C-apparaten:

Deze apparaten kunnen in alle soorten ruimten worden gebruikt, inclusief gebouwen met gecontroleerde mechanische ventilatie.

De verschillende soorten gastoestellen:

Toegestane soorten bedieningsapparaten:

 • Type A (alleen in versie A1AS) - Het is niet aangesloten op een afvoerkanaal voor verbrandingsproducten
 • Type A3

  - Het moet zijn aangesloten op een bad, een gaskachel, een boiler ...

 • Type B:

  • Type B-apparaat11, B12 en B13 kan alleen worden gebruikt in de versie met extra beveiliging AS, BS of CS
  • Type B-apparaat14 moet extra beveiliging B . hebbenS en moet worden aangesloten op een individueel waterdicht afvoerkanaal
  • Type B-apparaat22 en B23 moet worden aangesloten op een individueel waterdicht afvoerkanaal
  • Type B-apparaat22D en B23D moet worden aangesloten op een flexibele niet-metalen leiding (die dient om de lucht en verbrandingsproducten af te voeren)
  • Type B-apparaat41 moet extra beveiliging hebben AS, BS of CS
 • Type C:

  • Type C-apparaat11, VS12 en C13 - de verbrandingslucht wordt direct van buiten gehaald en de verbrandingsproducten worden naar buiten afgevoerd
  • Type C-apparaat31, VS31S, VS32, VS32S, VS33 en C33S - parallel systeem als het afvoerkanaal van de verbrandingsproducten dicht is
  • Type C-apparaat51BS, VS52 en C53 kan leiden tot gebieden met verschillende druk

Het apparaat moet CE-gemarkeerd zijn en geïdentificeerd worden door zijn categorie (I2E, L2 (S) B…) En zijn type.

Het apparaat moet worden aangesloten op de gasleiding stroomafwaarts van de afsluiter met metalen materialen of een metalen RHT-slang.

Een kachel kan worden aangesloten door middel van een flexibele buis van elastomeer (die niet door een muur, scheidingswand of vloer gaat) met geïntegreerde niet-verwijderbare mechanische eindstukken die beantwoorden aan de norm NBN D 04-002.

CV-ketels met een nominaal vermogen van minder dan 70 kW:

Een type B ketel2) waarvan het nominale vermogen lager is dan 30 kW is verboden in een slaapkamer, badkamer of douche en wordt bij voorkeur geïnstalleerd in een ruimte die niet wordt bediend door het ventilatiesysteem van het gebouw.

Een type B ketel2) waarvan het nominale vermogen 30 en 70 kW is, kan niet worden geïnstalleerd in een ruimte met een woonfunctie, maar in een ruimte die eraan is gewijd. De installatie ervan in een garage of berging is toegestaan. Voor appartementsgebouwen, kantoren, winkels… zal het geïnstalleerd worden in een technische ruimte.

De ruimte waar de ketel wordt opgesteld moet de ketel en zijn toebehoren kunnen beschermen tegen bevriezing en er moet worden voorzien in vrije ruimten rond de toestellen. Deze ruimte moet geventileerd worden en de omgevingstemperatuur mag de 40°C niet overschrijden (minimaal ventilatiedebiet van 0,2 l/s per kW nominaal vermogen met een min van 7 l/s). 

Schoorstenen moeten onafhankelijk zijn van de structuur en de muren van het gebouw.

Het technische kanaal moet worden geventileerd zodat de temperatuur niet hoger wordt dan 40°C. Indien het een verticaal brandcompartiment vormt, dienen de ruimten separaat te worden geventileerd. De mantel dient uitsluitend te worden gereserveerd voor een afvoerkanaal en biedt een brandwerendheid van meer dan 60 minuten.

Het afvoerkanaal van de verbrandingsproducten wordt op het lage punt met een sifon aangesloten op het afvalwaterafvoersysteem. Het wordt alleen in een apart deel van een technisch kanaal geplaatst als het kanaal aan alle kanten is geïsoleerd door een scheidingswand die brandwerendheid EI 30 (Europese index) biedt.

Flexibele metalen kanalen worden alleen gebruikt als buis voor een bestaand afvoerkanaal of als verbindingskanaal.

Kunststof afvoerkanalen behoren tot temperatuurklasse T120 en zijn voorzien van een CE-markering. Ze moeten altijd worden beschermd tegen brand door een vuurvaste omhulling en de ketel moet worden beschermd om aan de uitlaat geen verbrandingsproducten te produceren met een temperatuur hoger dan 80 ° C.

Het aansluitkanaal is gemaakt van aluminium of RVS. Een flexibel metalen kanaal kan worden aanvaard als het aan bepaalde voorwaarden voldoet (met name moet het voldoen aan de norm NBN EN 1856-2). De isolatie ervan is nodig als de oppervlaktetemperatuur van de toegankelijke delen te hoog is (max. 65 ° C voor blanke metalen - max 80 ° C voor keramische materialen) of als overmatige koeling van de verbrandingsproducten te verwachten is.

Een trekstabilisatorklep wordt aanbevolen voor gasboilers met geforceerde trek, maar is verboden voor gasboilers met anti-tochtkappen.

Elk aansluitkanaal moet minstens één afsluitbare opening hebben die zich op een gemakkelijk bereikbare plaats bevindt.

Voor de afvoer- en aansluitleidingen kunnen andere materialen worden gebruikt, mits deze voldoen aan de Europese productnormen.