Gas keuring

Bonusoverzicht ketelvervanging

Brussel

Het Brusselse gewest is genereus voor de vervanging van een oude ketel door een condensatieketel.

Inbedrijfstellingsproces van een butaan- of propaangasinstallatie

  • Installatie van butaan- en propaangasleidingen en verbrandingstoestellen geschikt voor butaan- en propaangas.
  • Installatie van de butaan- of propaangasopslagtank.
  • Besturing van uw butaan- of propaangasinstallatie.
  • Controle van de butaan- of propaangasregeling door de leverancier en vullen van de tank.

kauffman

Tank

Flessen

Antargaz

Gas.be biedt een bonus van € 500 voor de installatie van een condensatieketel.

Leeg gedeelte. Pagina bewerken om hier inhoud toe te voegen.