Contractuele relaties met de klant

Elektrische keuring

 • De elektrische installatie, inclusief de meter, dient voor de duur van de keuring vrij toegankelijk te zijn voor het uitvoeren van administratieve controles, testen en maatregelen die korte stroomonderbrekingen en/of onderbrekingen vereisen.
 • De opdrachtgever dient bij aanvang van het bezoek aan de bezoekende makelaar het volgende te verstrekken:
  • Eenregelig schema van de installatie ondertekend door de exploitant en de installateur
  • Installatiepositieplan ondertekend door de exploitant en de installateur
  • Keuringsrapport van een erkende instantie (alleen als onderdeel van een meterwapening of periodieke keuring).

Gas keuring

 • De meter en de gasverbruiktoestellen moeten geïnstalleerd zijn, zonder deze kunnen we de controle niet uitvoeren. Indien de meter bij het openen van de meter door de GRD wordt geïnstalleerd, dient de installatieleiding te worden aangesloten op de door de GRD daartoe voorziene meteruitgang.
 • Het isometrische diagram van de installatie moet worden opgesteld. Dit is het driedimensionale diagram van de leidingen, afsluiters en hoofdelementen van de installatie. Het omvat ook: de soorten buizen, hun diameter, hun lengte, de apparaten met hun vermogen. Als dit diagram niet wordt uitgevoerd, kan onze inspecteur u helpen om dit diagram op het juiste formulier uit te voeren, tegen een kleine meerprijs.
 • Instructies voor gebruik en installatie van gasverbruikende apparaten.
 • Er moet een T-fitting bij de meter worden geplaatst, deze wordt gebruikt om de lektest uit te voeren tijdens een controle op het openen van de meter, zonder deze kunnen we de controle niet uitvoeren.
 • Eerdere keuringsrapporten als uw installatie al gekeurd is.
 • De aanwezigheid van een persoon ter plaatse om ons toegang te geven tot de volledige installatie.

Vertrouwelijkheid

 • Alle informatie die in het kader van de overeenkomst tussen partijen wordt uitgewisseld en die overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming als vertrouwelijk wordt aangemerkt of redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, mag zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van agenten of werknemers die voor de uitvoering van de overeenkomst rechtstreeks kennis daarvan dienen te hebben en die een soortgelijke geheimhoudingsplicht hebben ondertekend. Deze gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 • Openbaarmaking aan derden anders dan die welke als vertrouwelijke informatie worden omschreven, is verboden, behalve indien vereist door of in overeenstemming met de wet of indien vereist op basis van een gerechtelijk bevel. Elke wettelijk verplichte mededeling aan derden dient vooraf door de verwerker aan de verwerkingsverantwoordelijke te worden gemeld.
 • Tijdens een controlebezoek mag de bezoekende agent zich in het kader van de accreditatie van Atlas Control laten vergezellen door een lid van het bevoegd gezag.