Gas keuring

Lijst met leveranciers van vloeibaar gas

Verschillende spelers voorzien woningen van vloeibaar gas (butaan en propaan).

De opslag- en meettechniek is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Vloeibaar gas (butaan en propaan) is het alternatief voor stookolie dat om gezondheidsredenen binnenkort verboden zal worden. Na de butaan- of propaangasregelingkan een leverancier gas leveren en kunt u uw gasinstallatie in gebruik nemen.

Dankzij het op afstand heffen van butaan- en propaangastanks vult de leverancier uw gastank automatisch zonder dat u ooit leeg raakt.

Leveranciers rusten ook butaan- en propaangasinstallaties uit met individuele meters voor collectieve huisvesting. Als mede-eigenaar hoeft u voor de bouw van uw woning geen rekening te houden met een onbetaalde factuur. Er is dus geen verschil meer tussen propaan- en butaangas en aardgas dat via het collectieve netwerk wordt gedistribueerd.

Inbedrijfstellingsproces van een butaan- of propaangasinstallatie

  • Installatie van butaan- en propaangasleidingen en verbrandingstoestellen geschikt voor butaan- en propaangas.
  • Installatie van de butaan- of propaangasopslagtank.
  • Besturing van uw butaan- of propaangasinstallatie.
  • Controle van de butaan- of propaangasregeling door de leverancier en vullen van de tank.

kauffman

Tank

Flessen

Antargaz