Blog

Wat is een "energiegemeenschap"?

Energiegemeenschap: samen betalen we minder!

De Europese Unie heeft een reeks maatregelen genomen (zoals de energiegemeenschap) met als doel de energietransitie te versnellen en haar doelstelling van een klimaatneutraal Europa in 2050 te bereiken.

Het “Clean Energy Package” is vervangen door de “European Green Deal”, wat inhoudt dat de consument centraal staat in deze Europese strategie en dus actief kan participeren in deze energietransitie via energiegemeenschappen.

EEN energie gemeenschap werkt volgens het principe vancollectieve eigen consumptie, Waar energie kortsluiting. Verschillende consumenten, die zich binnen dezelfde perimeter bevinden, kunnen hun productie synchroniseren en lokale productie consumeren groene stroom.

Om deze groene stroom te kunnen produceren, moet de producent natuurlijk beschikken over fotovoltaïsche panelen en een slimme meter.

De voordelen van eigen consumptie:
 • Een positieve impact op de elektriciteitskosten van de deelnemers.
 • Lokaal verbruikte energie stelt het net in staat een grotere hoeveelheid energie te integreren die niet lokaal wordt verbruikt.
 • Intelligent verbruiksbeheer.
 • Een milieu-impact.
 • De mogelijkheid om te delen met huurders of huishoudens met een laag inkomen die niet de mogelijkheid hebben om te investeren in fotovoltaïsche panelen.
Er zijn 2 soorten energiegemeenschappen:
 • REC - Gemeenschap voor hernieuwbare energie
 • CEC – Citizen Energy Community
Wat zijn de voorwaarden voor het creëren van een energiegemeenschap?
 • Het moet een rechtspersoon zijn zoals een VZW, een coöperatie, enz.
 • Het doel mag niet het nastreven van winst zijn, maar het genereren van sociale, economische of ecologische voordelen.
 • Deelname van leden moet open en vrijwillig zijn.
 • De leden van een REC zijn alleen burgers, kmo's of lokale overheden.
Hier zijn enkele voorbeelden van mogelijke aandelen: 
 • Een huishouden dat te veel elektriciteit produceert in verhouding tot zijn behoeften, kan zijn overschot tegen een voordelig tarief doorverkopen aan zijn buren die niet genoeg produceren.
 • Voor een appartementsgebouw kunnen fotovoltaïsche panelen worden geïnstalleerd en de productie van elektriciteit worden verdeeld onder de bewoners.
 • Bedrijven kunnen hun krachten bundelen om hun productie en consumptie op elkaar af te stemmen en netwerkcongestie te voorkomen.
 • Of een gebouw dat elektriciteit blijft produceren als het leeg staat (bijvoorbeeld een school tijdens schoolvakanties) kan de gemeenschap ten goede komen.

Atlas Contrôle voert dit soort controles uit, neem contact met ons op via: 02 726 64 04  of via ons contactformulier: https://order.atlascontrole.be/ bezoek van een van onze agenten!

Deel dit bericht

Een reactie achterlaten