Ontvangst- en EPB-certificaten

PEB-certificaten

Regionale regelgeving legt energienormen op aan woningen.

Om dit te doen:

 • Elke woning moet worden onderworpen aan een beoordeling van het energieverbruik. Dit is het PEB-certificaat. Het is verplicht in het kader van de verkoop of verhuur van een woning. Kopers of huurders zijn beter geïnformeerd over de kwaliteit van woningen.
 • De verwarmingsinstallatie moet voldoen aan bepaalde eisen van regionale regelgeving.

Atlas Control voert deze missies uit. Daarnaast kunnen we als erkend orgaan voor de controle van gas- en propaaninstallaties een optimale kwaliteit van dienstverlening garanderen van veiligheid tot energieprestatie.

Het PEB-certificaat is verplicht bij verkoop of verhuur van een woning in de 3 regio's. Aangezien de regionale regelgeving echter varieert, zijn de goedkeuringen specifiek voor elke regio.

Appartement (<150m2): 200 €

Huis (<300 m2): 300 €

Deze documenten moeten worden verstrekt als ze beschikbaar zijn:

 • Thuisplannen
 • Een PEB-ontvangstcertificaat voor de verwarming en periodieke keuring
 • Facturen van aannemers voor de volgende zaken:
  • dakbedekking
  • Isolatie en renovatie van gevels
  • Chassisvervanging
  • Vloerisolatie
  • Verwarming
 • Foto's van de werkzaamheden aan je huis
 • De bouwspecificaties
 • De akte van verkoop
 • De premium documenten van de regio
 • Een PEB-aangifte

Voor appartementen:

 • Een kostenopgave (voor de exacte referentie van het huis)
 • Documenten van of toegang tot de gemeenschappelijke stookruimte

De PEB-certificaatscore wordt uitsluitend beoordeeld op de muren en installaties van de woning en niet op de manier waarop deze wordt bewoond. Daarom is het niet nodig om verbruiksgegevens voor het activum te verstrekken.

Het berekent daarom een jaarverbruik in kWh per M2 bewoond. Het woonoppervlak, het verwarmde volume wordt berekend. De installaties worden geëvalueerd en de verliesmuren berekend.

Periodieke monitoring is om verschillende redenen noodzakelijk:

 • Zorg ervoor dat de installatie veilig is
 • Om de bonussen van de verschillende regio's te verkrijgen
 • Om uw woning te verhuren
 • Om zijn huis te verzekeren

PEB type 1 verwarming ontvangst (ketel <70kW): 140 €

Ontdek ook onze aanbiedingen in combinatie met gasregeling.

Tijdens zijn bezoek zal onze inspecteur het volgende controleren:

 1. Naleving van de regionale regelgeving (Brussel, Wallonië en Vlaanderen)
 2. Isolatie van verwarmings- en sanitaire leidingen
 3. Regeling van het verwarmingssysteem (individuele of gedeelde ketel)
 4. Regeling van verwarmingstoestellen (radiatoren, vloerverwarming, convectoren)
 1. De contactgegevens van de eigenaar van de installatie en de verantwoordelijke voor het werk.
 2. Documentatie van de ketel.
 3. Gemakkelijke toegang tot het verwarmingssysteem (ketel, convector) en tot de regeling (thermostaat en kleppen)

De propaancontrole is essentieel om toestemming te krijgen om uw tank te vullen.

Omdat butaan en propaan zwaarder zijn dan lucht, moeten er specifieke voorzieningen worden getroffen om elk risico in huis te vermijden.

Butaan en Propaan controle of opening: 150 €

Isometrisch schema: 20 €

Tijdens zijn bezoek zal onze inspecteur het volgende controleren:

 1. De dichtheid van gasleidingen en hun installatieconformiteit.
 2. De aansluiting van verbrandingstoestellen (ketels, kachel, kachels, enz.).
 3. Alle gasafvoerleidingen en hun conformiteit volgens de toestellen.
 4. Ventilatie van ruimtes waar gastoestellen staan.
 5. Veiligheidsinrichtingen specifiek voor vloeibaargasinstallaties