Blog

PEB: wij beantwoorden al uw vragen

de certificaat PEB is de “energie-identiteitskaart” voor gebouwen. 

Wat is een PEB-certificaat?

een energieprestatiecertificaat voor gebouwen of “PEB” is een certificeringssysteem dat de energieprestatie van gebouwen op de verkoop- en verhuurmarkt vertaalt naar visuele en gekwantificeerde informatie.

Het doel van het PEB-certificaat is om te informeren, een bepaald niveau van transparantie in de vastgoedmarkt te behouden en verbetermaatregelen voor te stellen om in te spelen op een wereldwijd probleem: de opwarming van de aarde.  

Hoe wordt de energieprestatie van gebouwen bepaald?

Er worden vijf indicatoren gebruikt om de energieprestatie van gebouwen te bepalen:

 • De warmtebehoefte van het gebouw (bv. isolatie, luchtdichtheid)
 • De prestaties van een of meer verwarmingssystemen
 • De prestaties van een of meer installaties voor warm tapwater
 • De aanwezigheid van een ventilatiesysteem
 • De aanwezigheid van systemen die gebruik maken van hernieuwbare energie en/of elektriciteit produceren

Wie kan een EPB-certificaat afgeven?

Maar een geaccrediteerde certificeerder door het Waalse, Vlaamse of Brusselse Gewest bevoegd is om een PEB-certificaat af te geven.

Atlas-besturing is een door BELAC geaccrediteerd controleorgaan. Wij geven PEB-certificaten uit voor het Waalse en Brusselse Gewest.

Hoe vraag ik mijn PEB-certificaat aan?

Of u nu verkoper, eigenaar of makelaar bent, neem contact op met Atlas Contrôle en een van onze erkende certificeerders maken een afspraak om de controle binnen 3 dagen uit te voeren.

Hoe wordt een PEB-controle uitgevoerd?

Na een afspraak te hebben gemaakt, stelt onze gecertificeerde Atlas Control-certificeerder een opgave van de situatie van uw gebouw door de constructie, technische installaties, ventilatie, airconditioning en apparatuur voor hernieuwbare energie te onderzoeken. Het is daarom essentieel dat onze gecertificeerde Atlas Control-certificeerder toegang heeft tot alle ruimtes in uw gebouw. Met deze gegevens kan de gecertificeerde Atlas Control-certificeerder uw EPB-certificaat opstellen volgens de regels die zijn vastgesteld door de verschillende regio's.

Zodra de controle is voltooid, zal onze Atlas Control-certificeerder de berekening van het theoretisch gestandaardiseerd primair energieverbruik van uw gebouw en naar de codering van alle informatie in de database van de bevoegde regio. Vervolgens kan de energieprestatie van uw gebouw worden bepaald.

Het gegeven PEB-certificaat zal u presenteren de energieprestatiescore in een gekwantificeerde index waarnaar wordt verwezen op een kleurenschaal. Het bevat ook aanbevelingen om de energieprestatie van uw gebouw te verbeteren.

Om geldig te zijn, moet uw PEB-certificaat ondertekend zijn door een erkende certificeerder. 

Hoe lang is mijn PEB-certificaat geldig?

Uw PEB-certificaat is geldig voor: tien jaar, ongeacht de regio waar uw gebouw zich bevindt. Gedurende deze tien jaar kan het PEB-certificaat van genoemd gebouw gebruikt worden voor elke verkoop en elke verhuur. 

Voor welke gebouwen een PEB-certificaat aanvragen?

Het PEB-certificaat is verplicht voor elke Unité d'Habitation.

Een wooneenheid is een plaats waar ten minste één persoon kan wonen. Het is afgescheiden in de zin dat zijn bewoner(s) er kunnen wonen door zich af te zonderen van andere mensen en onafhankelijk is in de zin dat het toegankelijk is zonder tussenkomst van een derde partij. Elke wooneenheid moet een woonkamer, een toilet, een douche of een bad en een keuken of een kitchenette bevatten.

Denk hierbij aan woningen, appartementen, sociale huurwoningen, studio's, studentenhuizen, cottages, serviceappartementen of zelfs tweede woningen voor vakanties.

Wat als een deel van mijn gebouw een utiliteitsbouw is?

De utiliteitszone wordt opgenomen in uw EPB-certificaat als:

 • Het wordt gebruikt voor andere dan industriële doeleinden (bijvoorbeeld: zorgcentrum, tandartspraktijk, adviesbureau)
 • Het volume is niet groter dan 800 m3
 • Het gebied is niet groter dan 40% van het totale bouwvolume 

Als de niet-residentiële oppervlakte groter is dan 800m3, wordt het niet opgenomen in uw PEB-certificaat.

Heb ik een PEB-certificaat nodig voor studentenhuizen, studentenwoningen en internaten?

Ja, het PEB-certificaat is vereist voor collectieve woongebouwen waar bewoners gemeenschappelijke ruimtes zoals keukens, badkamers en woonkamers delen. Het PEB-certificaat wordt opgesteld voor de hele gemeenschap.

Heb ik een PEB-certificaat nodig om mijn gebouw te koop te zetten?

Ja je moet nog zorg ervoor dat je een geldig PEB-certificaat hebt voordat je je gebouw te koop zet en je hebt de verplichting om het origineel van het energiecertificaat op te sturen aan de koper bij het ondertekenen van aktes bij de notaris.

DE'meldplicht geldt voor elke onderhandse verkoopakte: de verkoper moet aangeven of hij al dan niet beschikt over het EPB-certificaat van het te koop aangeboden gebouw en of de koper al dan niet op de hoogte is van het bestaan van het certificaat PEB. Het is de rol van de notaris om te verklaren of de koper kennis heeft genomen van genoemde akte. Tevens wordt in de koopakte vermeld of het origineel van het EPB-certificaat door de verkoper aan de koper is afgegeven, de datum van het EPB-certificaat en het unieke codenummer.

Heb ik een PEB-certificaat nodig om een gebouw te huren?

Ja, als u een pand verhuurt, u moet een kopie van het PEB-certificaat overleggen van dit gebouw aan de toekomstige huurder.

als jij uw pand huren voor een periode van minder dan twee maanden, is het niet nodig om de informatie van het PEB-certificaat aan de huurder door te geven.

Heb ik een nieuw PEB-certificaat nodig voor een lopende huur?

Nee, het PEB-certificaat is alleen verplicht bij nieuwe huurcontracten.

Heb ik een PEB-certificaat nodig om kantoren te verhuren?

In Wallonië is het PEB-attest niet verplicht voor de verhuur van kantoren.

In het Brussels Gewest is het PEB-attest niet verplicht voor de verhuur van kantoren kleiner dan 500 m2.

Welke gegevens uit het PEB-certificaat moet ik vermelden op een advertentie voor de verkoop of verhuur van een gebouw?

Op elke advertentie voor de verkoop of verhuur van een gebouw vermeldt u de prestatie-indicatoren uit het volgende EPB-certificaat:

 • Energieklasse
 • Het totale theoretische verbruik van primaire energie (kWh per jaar)
 • Specifiek primair energieverbruik, uitgedrukt (kWh / m² per jaar)

Wat is het verschil tussen een EPB-certificaat voor de verkoop/verhuur van een pand en dat voor een nieuwbouw?

Sinds 2006 is het PEB-certificaat uitgereikt voor de verkoop of verhuur van een gebouw en dat toegekend voor nieuwbouw (of ingrijpende renovaties) andere informatie bevatten (bijvoorbeeld de manier van presenteren van de waarde E, representatief voor de energieprestaties van een gebouw en zijn installaties).

Let op: de houder van een PEB-certificaat voor nieuwbouw (of ingrijpende verbouwingen) kan dit PEB-certificaat gebruiken voor de verkoop of toekomstige verhuur van zijn gebouw.

Wanneer is het PEB-certificaat niet verplicht?

In België is het verplicht om een PEB-certificaat te hebben voor verkopen in volledige eigendom van onroerend goed (recht om onroerend goed te bezitten, te gebruiken, te gebruiken, te transformeren, te doen wat u wilt).

Het is daarom geen PEB-certificaat nodig wanneer een pand ongezond wordt verklaard (en dus bestemd is om gesloopt of gerenoveerd te worden) of wanneer het gaat om een schenking, een verkoop in vruchtgebruik, een overdracht van onverdeelde rechten, een gerechtelijke onteigening... 

Kan ik mijn eigendom of mijn woning verkopen als ik geen PEB-certificaat heb?

Hij is verplicht in het bezit zijn van een PEB-certificaat bij verkoop of verhuur van een pand. Met andere woorden, je stelt jezelf bloot aan bepaalde sancties als je deze verplichting niet nakomt.  

In het Waalse Gewest sanctie:

 • 1000 € als het PEB-certificaat ontbreekt op het moment van verkoop of verhuur
 • van € 500 voor het niet naleven van de verplichtingen inzake reclame of voor het niet nakomen van de verplichting inzake het meedelen van het EPB-certificaat

In de regio Brussel:

 • Een boete van € 62,5 tot € 625 bij het niet voldoen aan advertentieverplichtingen
 • Een sanctie van € 625 tot € 62.500 voor het niet voldoen aan de verplichting met betrekking tot de mededeling en verzending van het EPB-certificaat

Let daar op het betalen van een boete ontslaat de eigenaar op geen enkele manier van zijn verplichtingen.

Wat te doen als u zich benadeeld voelt door een PEB-certificaat?

Elke eigenaar, verkoper, koper of huurder kan een verzoek sturen om de geldigheid van een EPB-certificaat te verifiëren bij de administratie van Energie en Duurzame Gebouwen.

Indien de certificeerder niet beschikt over een geldige erkenning, indien hij de procedure niet correct volgt of indien hij zijn controle niet zelfstandig uitvoert, kan de administratie verantwoordelijk voor Energie en Duurzame Gebouwen de nietigheid van het PEB-certificaat verklaren.

Is het PEB-certificaat verplicht als ik al een PAE-energieaudit heb uitgevoerd?

Ja, u heeft een PEB-certificaat nodig als uw woning op de markt wordt verkocht of verhuurd, ook als u een energieaudit heeft laten uitvoeren door een PAE-auditor (Energy Assessment Procedure).

Hoeveel kost een PEB-certificaat?

De prijs van een PEB-certificaat is afhankelijk van het gebouw dat u moet laten keuren en meer bepaald van de te taxeren oppervlakten en volumes. Bij Atlas Control bieden we u de: volgende tarieven :

 • Voor een appartement (<150m2): 200 €
 • Voor een huis (<300 m2): 300 €

Is het PEB-attest verplicht in alle gewesten van België?

Ja, maar de drie gewesten hebben verschillende wettelijke kaders.

Hoe snel kan ik mijn PEB-certificaat halen?

Bij Atlas Control garanderen we een afspraak binnen 3 werkdagen. Na het bezoek van onze erkende certificeerder duurt het 1 week voordat u uw EPB-certificaat ontvangt.  

Wat is de link tussen mijn EPB-certificaat en mijn werkelijk verbruik?

Het PEB-certificaat wordt berekend op basis van verwachte normen en biedt dus geen garantie voor het reële verbruik van het gebouw. Het is onder meer het gedrag van bewoners dat het daadwerkelijke verbruik bepaalt.

Welke documenten moet ik voorbereiden voor het bezoek van de Atlas Control-certificeerder?

Om ervoor te zorgen dat onze Atlas Control-certificeerder u een PEB-certificaat met de meest gunstige kostenindex kan afgeven, is het essentieel dat u een reeks documenten voorbereidt met betrekking tot het gebouw dat u laat taxeren. 

Als onze Atlas Control-certificeerder het bewijsmateriaal tijdens zijn bezoek niet kan zien, zal toegang tot deze documenten hem in staat stellen een beoordeling te maken die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert.

Zonder deze documenten is onze Atlas Control-certificeerder verplicht te verwijzen naar standaardwaarden die voor u ongunstig kunnen zijn.

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het bezoek van een van onze Atlas Control-certificeerders, moet u voor zover mogelijk de volgende bewijzen aanleveren:

 • huis plannen
 • Een PEB-ontvangstcertificaat voor de verwarming en periodieke keuring
 • Facturen van aannemers voor de volgende zaken:
  • Dakbedekking
  • Isolatie en renovatie van gevels
  • Vervanging van de ramen
  • Vloerisolatie
  • Verwarming
 • Foto's van de werkzaamheden aan je huis
 • Constructiespecificaties
 • Verkoopakte
 • Premium documenten uit de regio
 • Een PEB-aangifte

Voor de woningen in mede-eigedom :

 • Een lastenoverzicht (voor de exacte referentie van de woning)
 • Documenten van of toegang tot de gemeenschappelijke stookruimte

Informatie of een afspraak nodig? Contacteer ons op 02 / 726.64.04 of via het contactformulier: https://order.atlascontrole.be/


Deel dit bericht

Een reactie achterlaten