Blog

De overgang van arm gas naar rijk gas

arm gas / rijk gas

Deze operatie, genaamd gasconvertor of L/H conversie, startte in 2019 en zou eindigen in 2024. Het bestaat erin een deel van de Belgische consumenten te voorzien van rijk gas of hoogcalorisch gas (H) en niet langer in arm gas of laagcalorisch gas (L). Deze 2 gassen hebben verschillende calorische waarden (gemiddeld 10,3 kWh/m3 voor arm gas en 11,4 kWh/m3 voor rijk gas). Het rijke gas produceert dus meer energie per vierkante meter voor hetzelfde volume.

Zoals we je al vertelden in ons artikel “ Het gas verandert », kunt u controleren op de website legazchange.be of uw gemeente zich nu zorgen maakt of niet. Uw DNB (netbeheerder) zal u per mail informeren over de datum van conversie en de te volgen procedure.

In Brussel

HEEFT Brussel, heeft Sibelga deze transitie gepland in 3 fasen tussen 2020 en 2023. Wallonië, startte de operatie in 2018 voor de netbeheerder RESA en in 2019 voor ORES. Dit zou in 2024 moeten eindigen.

Wat betreft uw gastoestellen is het raadzaam om de boekhouding ervan door een vakman te laten controleren. Bijvoorbeeld bij het onderhoud van uw cv-ketel, zodat deze ook na de ombouw goed blijft functioneren. In principe hoeven alleen apparaten van voor 1978 of gekocht in het buitenland vervangen te worden. Houd er echter rekening mee dat condensatieketels die zijn gedereguleerd om te voldoen aan de recente EPB-emissie-eisen, moeten worden aangepast.

Deze omrekening heeft geen invloed op uw energierekening omdat de rekening gebaseerd is op de energie die wordt geproduceerd bij de verbranding van het gas en niet op de hoeveelheid gas.

Een vraag?

Een vraag? Onze makelaars staan voor je klaar! Contacteer ons op 02/726.64.04 of via ons contactformulier: https://order.atlascontrole.be/

Deel dit bericht

Een reactie achterlaten