Blog

Elektrische risico's

Elektrische gevaren

Elektriciteit is overal om ons heen, waar we ook zijn; op een openbare plaats, op het werk en natuurlijk thuis. Het brengt bepaalde elektrische risico's met zich mee die we hier beschrijven.

elektrische schokken

Deze schokken kunnen direct (contact met een bloot onder spanning staand deel) of indirect (contact met een geleidend deel per ongeluk geactiveerd) zijn. 

Elektrificatie treedt op wanneer stroom door het lichaam gaat. Het kan organen beschadigen, brandwonden, hartproblemen en ernstige neurologische, cardiovasculaire en sensorische gevolgen veroorzaken.

elektrocutie treedt op wanneer stroom door het lichaam gaat en de dood veroorzaakt.

Om dit te voorkomen, is het belangrijk om isolatie in goede staat en conforme producten te gebruiken, de wijzigingen aan de installatie alleen door een gekwalificeerd persoon te laten uitvoeren en de aanbevolen veiligheidsafstanden te respecteren. 

Bij het werken aan apparaten is het verplicht om jezelf uit te rusten van PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen): veiligheidshelmen, isolerende schoenen en isolerende handschoenen.

overstromen

Dit is een kortsluiting (tijdens een toevallige verbinding tussen 2 geleidende delen die een potentiaalverschil tussen hen vertonen) of a overbelasten mogelijk (wanneer te veel apparaten tegelijkertijd worden gevoed of wanneer een van hen te krachtig is). 

Dit leidt tot elektrodynamische spanningen die oververhitting of zelfs brand kunnen veroorzaken. 

Het is belangrijk om beveiligingsapparatuur te voorzien (bijvoorbeeld zekeringen en stroomonderbrekers) die het mogelijk maken om de storing te detecteren en het circuit dat aan de oorsprong ligt te onderbreken.

stroompieken

Ze vinden plaats wanneer een van de elektrische componenten een hogere elektrische spanning krijgt dan normaal, bijvoorbeeld tijdens een storm. Apparaten zijn dagelijks onderhevig aan deze kleine overspanningen, maar een grote overspanning kan ernstigere gevolgen hebben. 

Het is raadzaam om apparaten zoveel mogelijk los te koppelen. Er zijn ook bliksemafleiders die bescherming bieden aan alle apparaten die erop zijn aangesloten. Ten slotte zal een overspanningsafleider de volledige elektrische installatie beschermen.

Spanning zakt

Deze reducties vinden plaats wanneer de elektrische stroom plotseling afneemt, vaak bij slecht weer. Ze duren meestal maar een paar seconden. 

Wanneer deze valpartijen geen verband houden met atmosferische omstandigheden, is het noodzakelijk om een specialist te bellen om de oorzaak te kunnen achterhalen en de nodige reparaties uit te voeren.

Onze adviezen:

  • Bel een professional als u twijfelt of als u wijzigingen aan uw installatie wilt aanbrengen
  • Zorg ervoor dat er een aardverbinding is 
  • Repareer kapotte of gedemonteerde stekkers 
  • Zorg voor de elektrische kabels en controleer of ze in goede staat verkeren
  • Gebruik alleen compatibele apparatuur
  • Koppel je apparaten los bij onweer

Een vraag? Onze makelaars staan voor je klaar! Contacteer ons op 02/726.64.04 of via ons contactformulier: https://order.atlascontrole.be/

Deel dit bericht

Een reactie achterlaten