Blog

Elektrische bediening in het kader van de verkoop van een woning

Schakelbord

sinds 1eh Juli 2008 is elke eigenaar van een woning die zijn eigendom verkoopt, verplicht om de koper een elektrisch inspectierapport voor de verkoop van de installatie te bezorgen, uiterlijk op de dag van ondertekening van de authentieke aktes verleden bij de notaris.

Heeft u dit document niet of is het meer dan 25 jaar geleden opgesteld, dan is het nodig om de installatie te laten controleren.

Een negatief rapport weerhoudt u er niet van om over te gaan tot de verkoop van de woning. Het is enkel bedoeld om de koper te informeren over de huidige staat van de elektrische installatie.

In geval van niet-naleving van de installatie, moet de verkoper in de verkoopakte de verplichting van de koper vermelden om (schriftelijk) zijn identiteit mee te delen aan de erkende organisatie die de elektrische verkoopinspectie heeft uitgevoerd, evenals de datum van de koopakte.

De koper heeft dan een termijn van 18 maanden vanaf de verkoopakte de nodige herstellingen uit te voeren wanneer de installatie dateert van vóór 1981. Voor installaties die dateren van na 1981 of wanneer deze na deze datum zijn gecontroleerd, moet de conformiteitsherstelling plaatsvinden binnen 12 maanden vanaf de datum van het rapport. De koper moet dan een nieuwe keuring laten uitvoeren door de instantie van zijn keuze. Indien hij een andere instantie kiest dan die die de eerste inspectie heeft uitgevoerd, moet hij deze laatste op de hoogte brengen.

Een tijdsverlenging kan worden ingediend bij de FOD Economie.

Een koper die niet doet wat nodig is om de installatie in overeenstemming te brengen, riskeert een boete en wordt bij brand of incident niet gedekt door zijn verzekering.

Deze verplichting geldt niet als de verkoper en de toekomstige eigenaar het erover eens zijn dat de keuring overbodig is omdat er al een volledige renovatie gepland is of omdat de woning wordt gesloopt. In dat geval moet de overeenkomst in de akte worden vermeld en moet de koper de Algemene Directie Energie van de FOD Economie verwittigen.

Een vraag? Onze makelaars staan voor je klaar! Contacteer ons op 02/726.64.04 of via ons contactformulier: https://order.atlascontrole.be/

Deel dit bericht

Een reactie achterlaten