Blog

“EU neemt baanbrekende normen aan voor de energieprestaties van gebouwen (EPB)”

De Europese Unie heeft op 12 maart 2024 een historische richtlijn aangenomen om de energieprestatienormen voor gebouwen (EPB) in heel Europa te standaardiseren, wat een grote stap voorwaarts betekent in de strijd tegen de klimaatverandering. Deze richtlijn heeft tot doel een Europese norm vast te stellen voor energieprestatiecertificaten voor gebouwen (PEB), terwijl gebouwen 40 % van het energieverbruik van de EU en ongeveer een derde van de broeikasgasemissies vertegenwoordigen. Nu bijna 75 %-gebouwen in de EU slechte energieprestaties vertonen, is er dringend behoefte aan actie om de impact ervan op het milieu te verminderen.

De belangrijkste punten van de richtlijn zijn onder meer ambitieuze doelstellingen om de renovatie van gebouwen te versnellen, het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen en minimale energieprestatienormen op te leggen voor nieuwe gebouwen. Deze maatregel zal een aanzienlijke impact hebben op consumenten, gebouweigenaren en bedrijven, omdat het het gebruik van hernieuwbare energie zal bevorderen en de energiekosten op de lange termijn zal verlagen. Bovendien verbiedt het subsidies voor ketels op fossiele brandstoffen vanaf januari 2025, met als doel de volledige afschaffing ervan in 2040, waardoor de markt voor schone energie wordt gestimuleerd.

Een andere belangrijke maatregel is de standaardisatie van EPB-certificaten in de hele EU tegen 2029, waardoor een betere vergelijkbaarheid tussen gebouwen mogelijk wordt en de besluitvorming voor consumenten en investeerders wordt vergemakkelijkt. Samenvattend markeert deze richtlijn een cruciale stap op weg naar een duurzamere toekomst in Europa, met ambitieuze doelstellingen om de koolstofvoetafdruk te verkleinen en de energie-efficiëntie in heel Europa te bevorderen.

Een vraag ? Onze agenten staan klaar om u te helpen! Contacteer ons op 02/726.64.04 of via ons contactformulier: https://order.atlascontrole.be/ 

Deel dit bericht

Een reactie achterlaten