Blog

De nieuwe RGIE is gepubliceerd

nouveau_RGIE

De nieuwe RGIE is gearriveerd

Het nieuwe algemene reglement elektrische installatie wordt nu verdeeld in 3 boeken. Elk van deze boeken zal worden onderverdeeld in hoofdstukken, afdelingen en onderverdelingen.
Definitie van een huisinstallatie (zie boek 1, subparagraaf 2.2.1.1.)

Een elektrische installatie die wordt geacht te zijn geplaatst in een gezinswoning of een gemeenschap, wordt beschouwd als een elektrische huishoudelijke installatie. Elke werkeenheid wordt dan per definitie beschouwd als een niet-huishoudelijke installatie.

De eenheid huishoudelijk werk, gereserveerd voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet onder artikel 28 van het ARAB vallen (dus zonder personeel of iets dergelijks), maakt vanaf 06/01/2020 ook deel uit van de niet-huishoudelijke installaties.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeenschappelijke delen van de garage, het trappenhuis van een gebouw, stookruimte, enz. van een wooneenheid (exclusief bv. meetkamer, stookruimte, enz. van de machinekamer van de liften, enz…, worden vanaf 01/06/2020 ook beschouwd als technische lokalen.

Bijlagen, plannen en documenten (zie boek 1, paragraaf 3.1.2.)

Voor elke nieuwe of vernieuwde woninginstallatie moet de exploitant enkellijnige schema's en plattegronden opstellen. Deze schema's moeten worden ondertekend door de exploitant en de eigenaar van de installatie.

Het elektrische installatiedossier dient - waar van toepassing - te worden aangevuld met de lijst van vluchtroutes, moeilijk te evacueren ruimtes en het plan en de lijst van veiligheidsinstallaties en/of kritische installaties. Ze zullen vooral van belang zijn voor de gemeenschappelijke ruimtes van een wooneenheid.

Bescherming tegen thermische invloeden (zie boek 1, subparagraaf 4.3.3.5)
Geïsoleerde geleiders en kabels met alleen kenmerken F1 of F2, SA en/of SD kunnen alleen buiten het gebouw worden geplaatst.
Alleen de volgende geïsoleerde geleiders en kabels mogen in het gebouw worden gebruikt:
  • de Eca-klasse indien afzonderlijk geïnstalleerd
  • de Cca-klasse indien geïnstalleerd in een bundel of in een laag


Voor vluchtroutes in gebouwen (bijv. trappenhuizen en gangen) moeten geïsoleerde geleiders en kabels ook de aanvullende informatie a1 en s1 (“halogeenvrije” kabels) bevatten.
Exclusief de huidige toegewezen circuits (zie boek 1, paragraaf 5.2.1.2)
Elk stationair apparaat of elke machine met een nominaal vermogen groter dan of gelijk aan 2600 W moet afzonderlijk worden gevoed door een exclusief specifiek elektrisch voedingscircuit. Hetzelfde geldt voor wasmachines, vaatwassers, wasdrogers, elektrische fornuizen, elektrische ovens en elektrische vaste kachels. Het gedeelte van de elektrische geleiders wordt gekozen op basis van het vermogen van de apparaten of machines.
Automatisch herstartapparaat (zie boek 1, subparagraaf 5.3.3.5)
Een automatisch herstartapparaat is toegestaan in huishoudelijke installaties, maar alleen in combinatie met een verschilstroomapparaat. Het is echter niet toegestaan deze aan te sluiten op de ondergeschikte verschilstroomvoorziening ter bescherming van de badkamer, de wasmachine, de droger en de vaatwasser.
Afwijkende besluiten (zie boek 1, hoofdstuk 8.2.)
Voor huisinstallaties gebouwd na 06/01/2020 is geen afwijkend besluit van toepassing. Dit betekent bijvoorbeeld dat - voor deze installaties - het aantal enkelvoudige of meervoudige stopcontacten per circuit steeds beperkt wordt tot maximaal 8, ook tijdens de eerste periodieke controle volgend op de conformiteitscontrole voor inbedrijfstelling.

Deel dit bericht