Blog

Hoe krijg ik de “woonbonus”?

Het bedrag van uw woonpremie na het bezoek van onze accountant

Allereerst is het noodzakelijk om een zei accommodatie. De indiening van de premieaanvraag vindt plaats binnen 4 maanden na registratie van de accountantsverklaring.

Let op, u kunt geen toeslag aanvragen als u al met de werkzaamheden bent begonnen en alleen de werkzaamheden die zijn opgenomen in de accountantsverklaring worden in aanmerking genomen.

De hoogte van de bonus komt overeen met een vast basisbedrag per functie (bijvoorbeeld de basisbonus voor een zonneboiler is €750).

Dit bedrag kan vervolgens worden vermenigvuldigd tot 6 keer afhankelijk van het gezinsinkomen (en het aantal kinderen ten laste), met een maximum gelijk aan 70% van het totale bedrag aan facturen.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van energiebesparing kunnen in bepaalde gemeenten extra toeslagen worden verleend.

Zo is in Luik een actie "audit bij 0%" opgezet waardoor huishoudens met een laag inkomen deze audit gratis kunnen laten uitvoeren, maar ze bieden ook de mogelijkheid om een lening op afbetaling tegen 0-tarief in te voeren (Rénopack en Renoprêt). Aarzel niet om contact op te nemen met uw gemeente om te informeren naar de mogelijkheden die zij bieden!

Wat zijn de voorwaarden om deze bonus te krijgen?

Over jou:

 • Minstens 18 jaar oud zijn.
 • Eigenaar zijn van de accommodatie (geheel of gedeeltelijk, vruchtgebruiker of blote eigenaar).
 • U stemt ermee in om nog minimaal 5 jaar in de accommodatie te blijven. Woont u er nog niet, dan krijgt u een periode van 24 maanden om er voor een periode van minimaal 5 jaar in te trekken en er te gaan wonen.
 • Indien de woonruimte wordt verhuurd, dient deze nog voor minimaal 5 jaar te worden gehuurd.
 • Indien de woonruimte ter beschikking wordt gesteld aan een AIS (Social Real Estate Agency) of een SLSP (Public Service Housing Company), dient deze alsnog voor minimaal 9 jaar ter beschikking te worden gesteld.
 • Als de accommodatie gratis ter beschikking wordt gesteld aan een familielid (tot de 2e diploma), moet het nog minimaal 1 jaar zijn.

Wat betreft het gebouw:

 • Het moet zich in het Waalse Gewest bevinden.
 • Het moet minstens 15 jaar geleden zijn gebouwd.
 • 50% minimaal een deel van het gebouw moet bestemd zijn voor woningbouw.
 • De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een aannemer die is geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen binnen 7 jaar na de datum van registratie van het auditrapport. Werkzaamheden die u zelf heeft uitgevoerd, worden niet in aanmerking genomen.
 • Er zijn andere specifieke voorwaarden verbonden aan de werken (bijvoorbeeld: toegang tot het beroep van aannemer voor elk type werk, conformiteitscontrole van de elektrische installatie indien nodig, enz.).
 • De gemeenschappelijke delen van flatgebouwen zijn niet subsidiabel.

Zie ook Wat is een “woningcontrole”? en Hoe wordt een huisvestingsaudit uitgevoerd? 

Deze audit moet worden uitgevoerd door een auditor erkend door het Waalse Gewest. Elk verzoek kan worden gestuurd naar onze auditor, Julien Bosly, via het adres julien@atlacontrole.be. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar (02 726 64 04) om uw vragen te beantwoorden.

Deel dit bericht

Een reactie achterlaten