Blog

Risicoanalyse van een elektrische laagspanningsinstallatie

Elektrische risicoanalyse

Om het welzijn en de veiligheid van werknemers op de werkplek te garanderen, zijn werkgevers verplicht om een risicoanalyse uit te voeren voor elk van hen niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie zich in hun gebouwen of op bedrijfsterreinen bevinden, ongeacht of de installatie nieuw, oud of tijdelijk is (zie Code voor Welzijn op het Werk, Boek III, Titel 2). 

De risico's die in de risicoanalyse zijn opgenomen zijn:

 • Risico's van elektrische schokken door direct of indirect contact (bijv. elektrische panelen zijn open, de installatie is niet uitgeschakeld wanneer bescherming of een omhulsel moet worden verwijderd, enz.)
 • Risico's als gevolg van ontladingen, bogen of gekoppeld aan de verspreiding van potentiaal (bijv. het uitschakelvermogen van de stroomonderbreker is niet voldoende, de vreemde geleidende elementen zijn niet allemaal verbonden door een potentiaalvereffening, enz.)
 • Risico's door accumulatie van energie (zoals in condensatoren), overspanningen en overstromen (bv. batterijen zijn toegankelijk, de installatie is niet beveiligd tegen blikseminslag, aanwezigheid van beveiligingscomponenten die kortgesloten of overbrugd zijn...)
 • Risico's van oververhitting, brand (verbrandingen) en explosie (motoren zijn bijvoorbeeld niet uitgerust met thermische beveiliging)
 • Risico's door spanningsdaling en het opnieuw verschijnen ervan (bijv. bepaalde machines kunnen ongecontroleerd opstarten wanneer de spanning wordt hersteld of na spanningsdaling)
 • Risico's verbonden aan het gebruik van elektrische energie en elektrische installatiewerkzaamheden (bijv. elektrische apparatuur is niet geschikt voor blootstelling aan water)
 • Niet-elektrische risico's door een defect of storing (bijv. locatie van de schakelapparatuur bemoeilijkt bestelling en onderhoud)

Verder moet je rekening houden met:

 • spanningsvelden
 • Absolute conventionele spanningslimiet en relatieve conventionele spanningslimiet
 • Van het systeem van aardingsverbindingen
 • Externe invloeden (zie ook Facturen van externe invloeden)
 • Van de eventuele vestiging in een exclusieve ruimte van de elektriciteitsdienst
 • Andere factoren die aanwezig kunnen zijn (vb. aanwezigheid van een andere elektrische installatie)

Zodra dit laatste is uitgevoerd, is de werkgever uiteraard verplicht om alle nodige preventieve maatregelen te nemen om de risico's zoveel mogelijk te beperken en zo zijn werknemers te beschermen tijdens de uitoefening van hun dagelijkse taken. Hij moet er ook voor zorgen dat de installatie in goede staat wordt gehouden. De risicoanalyse moet bij elke wijziging van de installatie worden herzien of aangevuld.

Ook op het gebied van opleiding, vaardigheden en voorlichting gelden verplichtingen. De werkgever moet daarom:

 • Zorg voor de opleiding van werknemers en neem maatregelen zodat werkzaamheden aan de installatie alleen kunnen worden uitgevoerd door mensen met de vereiste vaardigheden (BA4/BA5)
 • Werk- en veiligheidsprocedures opstellen en handhaven
 • Markeer elektrische installaties en plaats EHBO-instructies op de juiste plaatsen

Een vraag? Onze makelaars staan voor je klaar! Contacteer ons op 02/726.64.04 of via ons contactformulier: https://order.atlascontrole.be/

Deel dit bericht

Een reactie achterlaten